Sertificēts būvinženier is Ziedonis Kagainis Lbs sertifikāts Nr. 20-4342, Nr. 20-7661. Sertificēts būvinženier is piedā
Юрмала, Меллужи
Ēku tehniskās apsekošan...
Sniedzam sauszemes transportli dzekļu tehnisko sertificēto ekspertīžu pakalpojumu s. Sniegsim atzinumus par: - Tran
Рига, Югла
SIA Vam company
Kopīpašuma, domājamo daļu vērtēšana. Pērk domājamo daļu no jebkāda īpašuma, privātmājas , namīpašuma, zemes, dzīvokļa, va
Рига, центр
Baltinami
Gaisa (izmešu) un darba vides testēšana :: gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķ
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Ditton pievadķēžu rūpnī...
Аtzinumi, ēku, objektu apsekošana, ekspertīze, konsultācij as, saskaņojumi būvvaldē, pasūtītāja parstavniec ība tiesas un
Рига, Иманта
Pašnodarbinātais
Būvuzņēmums piedāvā sekojošus pakalpojumu s: Būvuzraudzī ba Tehniskā apsekošana Ēkas vispārīga apsekošana – no
Рига, центр
Adms consulting
Sertificēts būvinženier is piedāvā savus pakalpojumu s - konsultācij as, objektu apsekošana, ekspertīze, atzinumi, pasūtītā
Рига, Плявниеки
Pašnodarbinātais
Kustamās mantas vērtēšana, nekustamā īpašuma vērtēšana un ekspertīzes . Vērtēšanas birojs "Eksperts" sniedz sertificētu s
Рига, центр
Vērtēšanas birojs Ekspe...