Uzņēmumu konaktinfor mācijas atlase Eiropā pēc darbības sfēras un citiem kritērijiem . Ja vēlaties atrast jaunus darījumu
Рига, центр
Impex europe SIA
Mūsu uzņēmums sniedz pakalpojumu s ES struktūrfon du finansējuma saņemšanai; 1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF
Рига, центр
SIA Bbp
Tiek iznomātas telpas Pērnavas centrā (Igaunija). Telpas (no simts līdz sešsimts kvadrātmetr us) atrodas mūsdienīgā tir
Эстония
Rara ARE
Varam atrast partneri - sponsoru daudzmiljon u projekta līdzfinansē šanai.
Рига, центр
SIA
Celtniecības uzņēmums palīdzēs Jūsu uzņēmumam ieiet būvniecības tirgū, kas saistīts ar Eiropas Regionālās attIstIbas fon
Рига, центр
SIA
Поможем осуществить изменения в Вашей компании без присутствия в Регистре Предприятий и без заверения у нотариуса. В
Рига, центр
SIA Baltic Rise
Компания Bauen Riga совместно с организацие й Gogreen предлагает подбор квалифициро ванного персонала с Украины. Мы предла
Рига, центр
SIA
Meklēju sadarbības partneri, ar kuru izveidot nekustamo īpašumu uzņēmumu, kurš darbotos Vidzemes reģionā un Rīgā.
Рига, центр
Nekustamais īpašums
Приглашаю к сотрудничес тву тех, кто занимается стильной женской одеждой. Showroom в центре города. Вы можете разместит
Рига, центр
Одежда
Новый рывок в развитии малого и среднего бизнеса в пищевой промышленно сти. Если Вы счастливый обладатель небольшого бизн
Рига, центр
FDT Consulting
Autokrasotav a meklē atbilstošas telpas ar krāsošanas kameru. piedavajumu s sūtīt uz e- pastu
Рига, Золитуде
Autokrasotava
Partneru, izejvielu, iekārtu, gatavās produkcijas meklēšana Polijā. Jūsu ražojumu pārdošanas iespēju izpēte Polijā.
Рижский р-он, Саласпилс
Polshopltd Marcin Wawrz...
Tiek meklēts partneris, investors metālapstrā des uzņēmuma iegādei ar esošu apgrozījumu un peļņu.
Другой
Jlz projekti
Ir zināšanas, iespējas un gribēšana atīstīt ekoloģisko koka, Clt paneļu māju izgatavošan ā. meklēju partnerus kuri arī ta
Рига, центр
Parket art
Meklēju sadarbības partneri, autoservisa īpašnieku ar tirdzniecīb as telpām. Ir uzņēmums un vairāk kā 20 gadu pieredzi
Рига, Золитуде
Autoparts
Esam bērnu preču vairumtirdz niecība, kuriem ir arī veikalu tīkls. Meklējam partnerus, pircējus, izplatītāju s, ražotājus
Рига, центр
SIABabyMix
Ищем Партнера доя Реализации Проекта Многокварти рного дома в Яхт Клубе В Бывшем Штабе СССР
Рига, центр
Latvijas Krast
Продажа сапропеля и разработка месторожден ия
Рига, центр
Asd