Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Занятия в центре города в
Рига
68 €/мес.
Individuāli vai nelielā grupā. Praktiskas nodarbības grāmatvežie m iesācējiem vai ar nelielu praktisko pieredzi zināsanu
Рига
-
"Buhserviss" mācību centrs grāmatvedīb as kursi iesācējiem no 21. septembra Rīta grupa: Mācību ilgums - 2 mēneši,
Рига
97 €/мес.
"Buhserviss" курс "практическ ая бухгалтерия с "нуля" с 21 сентября 2017 года проводит "Buhserviss " учебный центр. "Пра
Рига
97 €/мес.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Рига
68 €/мес.
Programma “Grāmatvedī ba” (3. līmeņa kvalifikāci ja), sestdienās. Pēc programmas nobeiguma un eksāmena nokārtošana s tiek i
Рига
89 €/мес.
Программа Бухгалтерия (квалификац ия 3-го уровня), занятия по субботам. После окончания программы и сдачи экзамена выдаёт
Рига
89 €/мес.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Рига
68 €/мес.
Начальный уровень: "Баланс и налоги". 160 часов. Курс для начинающих бухгалтеров предназначе н тем, кто желает ос
Рига
90 €/мес.
Sākotnējs līmenis: "Bilance un nodokļi" Profesionāl ās pilnveides programma 160 stundas Kam programma paredzēta
Рига
90 €/мес.
Vidējais līmenis - "Uzņēmumu grāmatvedīb a". Profesionāl ā pilnveides programma. 170 stundas. Apmācības ir paredze
Рига
128 €/мес.
Augstākais līmenis: Grāmatvežu Iso starptautis kais kompetences sertifikāts apliecina sertifikāta īpašnieka profesionāl o
Рига
173 €/мес.
"Grāmatvedīb a un nodokļi" Profesionāl ās pilnveides programma 160 stundas Programmā: - Finanšu grāmatvedīb a
Рига
85 €/мес.
“Uzņēmuma reģistrēšan a ārvalstīs. Ko darīt ar uzņēmumu Latvijā? ” 25.jūlijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 2. aug
Рига
60
Курсы по бухгалтерии в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет оп
Рига
68 €/мес.
Бухгалтерия. Лицензирова нный, аккредитова нный учебный центр "Darba resursu mācību centrs" предлагает курсы Бухгалтерия и
Даугавпилс и р-он
-
Grāmatvedība s Kursi bez priekšzināš anām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedīb as pamati" ar finanšu grāmatvedīb as speciālisti Mar
Рига
29.17
Grāmatvežu kompetences novērtēšana , atbilstoši grāmatveža profesijas standarta ceturtā līmeņa kvalifikāci jai. Profesionā
Рига
190
''Бухгалтерс кий учет'' - Индивидуаль ные занятия. Приглашаем руководител ей предприятий или тех, кто собирается регистриро
Юрмала
360
Personālliet vedības darba organizācij a, darba tiesiskās attiecības – dažādu situāciju apskats 17. augustā Rīgā, no plkst
Рига
55