1C grāmatvedīb a un noliktavas uzskaite+Gr amāmatvedī bas pamati par 37 darbadienām (150 ak. stundas). Adrese: Merkeļa 1
Рига
200
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Рига
68 €/мес.
"Buhserviss" курс "практическ ая бухгалтерия с "нуля" с 08 июня 2017 года проводит "Buhserviss " учебный центр. "Практич
Рига
97 €/мес.
Grāmatvežu kompetences novērtēšana , atbilstoši grāmatveža profesijas standarta ceturtā līmeņa kvalifikāci jai. Profesionā
Рига
190
"Buhserviss" kурс "практическ ая бухгалтерия с "нуля" с 10 июня 2017 года проводит "Buhserviss " учебный центр. "Практич
Рига
97 €/мес.
“Pvn aktualitāte s un piemērošana , 2017. gada 20. aprīļa grozījumi likumā. ” 12. jūnijā Valmierā, no plkst. 12:00 līdz
Рига
69
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Рига
68 €/мес.
Piedāvāju primātapmāc ību grāmatvedīb ā. Individuāla pieeja un programma katram, kas vēlas apgūt grāmatvedīb u, no nulles v
Огре и р-он
15 €/час
Основы бухгалтерск ого учёта. Теория + программа 1 С. Цель курса: изучение основных принципов теории и организации бухгал
Рига
79 €/мес.
Grāmatvedība s pamati. Teorija + 1C programma. Šis kurss dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes grāmatvedīb as pamatos :zi
Рига
87 €/мес.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Занятия в центре города в
Рига
68 €/мес.
Programmā “Grāmatvedī ba”, sestdienās. Programmas ilgums ir 960 akad. stundas (15 māc. mēneši, vasarā ir brīvdienas) , 2 m
Рига
89 €/мес.
"Buhserviss" mācību centrs grāmatvedīb as kursi iesācējiem no 08. jūnija Vakara grupa: Mācību ilgums - 4 mēneši, tu
Рига
97 €/мес.
Praktisks seminārs “Darba algas un atvaļinājum a naudas aprēķins” 25. maijā Rīgā, 26. maijā Valmierā, 29. maijā Liepā
Рига
62
Помощь в изучении бухгалтерск ого учета и решении экономическ их задач, а также помощь в составлении деклараций физическим
Рига
9 €/час
Курсы по бухгалтерии в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет оп
Рига
68 €/мес.
''Бухгалтерс кий учет'' - Индивидуаль ные занятия. Приглашаем руководител ей предприятий или тех, кто собирается регистриро
Юрмала
360