Практический курс дизайна сада. Педагог-М. Смона-специ алист имеющий опыт ведущего биолога Рижского ботаническо го сада и
Рига
82 €/мес.
Mācību kurss ainavu dizainā. Izcils praktisks ceļvedis kā ikvienam no mums veiksmīgi izstrādāt projektu savam sapņu dārz
Рига
82 €/мес.
Datorprogram ma 3D Dārznieks Win PC 10.0 Datorprogra mma latviešu valodā dārzu projektēšan ai un vizualizāci jai. Programma
Рига
55
Дизайн сада. Аккредитова нная программа. Наши преподавате ли – дизайнеры практики, высокого уровня. Дизайн сада. Компо
Рига
74 €/мес.
Daiļdārzniec ības kursi iesācējiem no 29.septembr a piektdienās no plkst. 18.00-21.15 .Kopā 52 mācību stundas. Kursi notiek
Огре и р-он
4.60 €/час
Садовник-спе циалист по уходу за садом. Запишись на курсы и получи скидку. Курсы предназначе ны как для лиц, желающих проф
Рига
74 €/мес.
Daiļdārzu plānošanas pamati. Akreditēta programma. 5 vai 8 mēn. Profesionāl ās izglītības programmas licence Nr. P-8912
Рига
92
Alises Rozes Dizaina studija piedāvā Ainavu dizaina kursus pie Mag. Arh. Lindas Neško. Kursu sākums: 12. jūlijs un 8
Рига
96 €/мес.