Mācību kurss ainavu dizainā. Izcils praktisks ceļvedis kā ikvienam no mums veiksmīgi izstrādāt projektu savam sapņu dārz
Рига
82 €/мес.
Практический курс дизайна сада. Педагог-М. Смона-специ алист имеющий опыт ведущего биолога Рижского ботаническо го сада и
Рига
82 €/мес.
Datorprogram ma 3D Dārznieks Win PC 10.0 Datorprogra mma latviešu valodā dārzu projektēšan ai un vizualizāci jai. Programma
Рига
55
Daiļdārzu plānošanas pamati. Akreditēta programma. 5 vai 8 mēn. Profesionāl ās izglītības programmas licence Nr. P-8912
Рига
92
Дизайн сада. Аккредитова нная программа. Наши преподавате ли – дизайнеры практики, высокого уровня. Дизайн сада. Композици
Рига
92 €/мес.