Bērnu aprūpes pamati - Kursa sākums: 12.08.2017. Aicinām apgūt 40 stundu Profesionāl ās pilnveides izglītības programmu
Рига
80
Bērnu aprūpe - Kursa sākums: 12.08.2017. Jaunie speciālisti – profesionāl as aukles un aukļi – var sniegt bērnu pieskatī
Рига
75 €/мес.
Piedāvājam intensīvos profesionāl ās pilnveides kursus „Bērnu uzraudzības pakalpojumi ” (40 mācību stundas). Komplektēja m
Рига
100
Intensīvais Auklīšu kurss no 05.08. / 4x (dāvanā paplašināta is praktiskais kurss pirmā palīdzība bērniem) Sestdienās, s
Рига
-
Vecāku paaudžu, slimu cilvēku kopšanas kursi. Kursa mērķis: sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas sociālās aprūpe
Рига
85
Основы ухода за детьми Суперинтенс ивная группа 25. 07. 2017. Аккредитова нное учебное заведение предлагает аккредитова нну
Рига
90
Superintensī vā grupa no 25. 07. 17 - akreditētus auklīšu kursus programmā "bērnu aprūpes pamati". "no 1. Jūnija rīga
Рига
90
Профессионал ьные курсы: Домработниц а. Горничная. Экономка. Сиделка Домработниц а/горнична я Сиделка/спе циалист по ухо
Рига
42.35 €/мес.
Курсы: Няня - специалист по уходу за детьми. (Программа обучения разработана для сертификаци и нянечек). C 01. 06. 16 Риж
Рига
78
Дорогие женщины. Предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специальнос тям : няня-воспит атель + домраб
Рига
-
Дорогие женщины. За 5 дней, по Вашим многочислен ным просьбам, предлагаем окончить лицензрован ные курсы нянь и домработни
Рига
-
Профессионал ьные курсы: Домработниц а. Горничная. Экономка. 14.07.2017 - 09:30 (2 дня) 22.07.2017 - 09:30 (группа вы
Рига
3.39 €/час
Intensīvais Auklīšu kurss no 05.08. / 4x (dāvanā paplašināta is praktiskais kurss pirmā palīdzība bērniem) Sestdienās, s
Рига
-
Bērnu tiesības un to aizsardzība - A līmeņa 8st. programma 05.08. Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tiesībām
Рига
20
Лицензирован ные курсы сиделок, специалисто в по уходу на дому. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departament s,
Рига
95