Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Рига
4 €/час
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Рига
20 €/час
Programmēšan as - Kursa sākums: 10.06.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Рига
106 €/мес.
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Рига
4 €/час
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Рига
-
Excel I, II. Programma Excel – elektronisk ās tabulas. Kam paredzēts kurss: šis kurss ir paredzēts lietotājiem , kuri vēla
Рига
84
Photoshop, CorelDraw. Dizainers un ilustrators – pieprasītāk ās un augsti apmaksātas profesijas. Pateicoties mūsdienīgām
Рига
-
Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator . Предлагаемы е курсы предназначе ны для тех, кто собирается работать в обла
Рига
-
Курсы по программе Excel I и II. Excel можно использоват ь практически в любой сфере деятельност и. Мощные средства для вы
Рига
84
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Рига
4 €/час
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Рига
-
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar d
Рига
-
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Рига
4 €/час
Letotajs saņems atbildes uz jautājumu: Kā lietot Windows, Android, Internet, Microsoft Office(Word , Excel, PowerPoint Ac
Юрмала
4 €/час
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Рига
-
Vēlies apgūt reklāmas dizainu, paaugstināt kvalifikāci ju un pelnīt vairāk? Piesakies pie mums un iemācies strādāt da
Рига
25 €/час
Profesionāli datordizain a kursi iesācējiem - Corel Draw un Photoshop programmās. Apgūstamās Tēmas: 1) programmatū ra
Рига
13 €/час
Microsoft Excel – 2. līmenis – gudram lietotājam - 11. jūlijā Mācību centrs Hansa Training piedāvā Jums apmeklēt dato
Рига
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Рига
-
Autocad individuāla apmācība, iesācējiiem un zināšanu papildināša na zinošiem lietotājiem . Ja vēlaties ātri un labi apg
Рига
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Рига
-
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт lSMA приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Рига
80 €/мес.
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Рига
-
Excel 3. Данный уровень предназначе н для людей, которые имеют опыт работы в программе Microsoft Excel и используют в сво
Рига
-
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Рига
-
MS Office programmas (Word, Excel, Power Point, Access) Individuāla s nodarbības latviešu un krievu valodās iesācējiem
Рига
7 €/час