Новый курс "дизайн интерьера" в студии "декор", начало 8 сентября. Наши преподавате ли-професс ионалы, теория+прак тика. М
Рига
90 €/мес.
Aicinām superintens īvajā grupā programmā "Interjera dizains", 5 mēneši. Mūsu mācību centrs darbojas jau vairāk kā 12
Рига
115 €/мес.
Приглашаем в группы по дизайну интерьера - практически й профессиона льный курс. (Лицензия Р- 5868) Наш учебный центр п
Рига
115 €/мес.
Школа практическо го дизайна объявляет набор на 2017/2018 учебный год по специальнос ти дизайнер интерьра. Продолжител
Рига
95 €/мес.
Alises Rozes Dizaina studija piedāvā Interjera dizaina kursus Lienes Āboliņas un Taigas Kaļiņinas vadībā. Kursantu s
Рига
92 €/мес.
Школа практическо го дизайна приглашает на курс декорирован ия на 2017/2018 уч. год акцент в программе ставится на изучени
Рига
100 €/мес.
Дизайн интерьера и мебели. Программа лицензирова на. Программа рассчитана на обучение дизайну "с нуля" и дает основы
Рига
-
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Рига
-
Учебный центр "Art Deco" объявляет набор. Курс: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необ
Рига
-
Mēbeļu dizaina kompozicion ēšanas līdzekļi un paņēmieni. Plānotais sākums: 23.07.2017 - 11:00 (brīvdienu grupa - bezma
Рига
148
Interjera dizains. Profesionāl ās izglītības programmas licence Nr. P- 11513. Programma ir izstrādāta apmācībai bez priek
Рига
74 €/мес.
Eļļas glezniecība s Meistarklas es - māksliniece Silva Zeimane. Iemācīties gleznot tagad ir viegli. Aicinām Jūs ap
Рига
100
Школа практическо го дизайна объявляет набор на 2017/2018 учебный год по специальнос ти дизайнер интерьера. Продолжите
Рига
95 €/мес.
Мастер-класс масляной живописи - художница Сильва Зейман. Приглашаем Вас посетить мастер-клас сы Сильвы Зейман, польз
Рига
100