Angļu valoda – individuāli / английский – индивидуаль но - Sarunvaloda – ikdienai nepieciešam ās tēmas -uz ielas, trans
Рига
3.50 €/час
Английский язык. Взрослым: для желающих изучать язык с 0, для желающих повысить существующи й уровень знаний язы
Рига
-
Дипломирован ный преподавате ль английского языка (женщина) предлагает индивидуаль ную и групповую формы обучения языку. Им
Рига
-
Английский с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Улучшите сво
Рига
4.50 €/час
Разговорный Elementary, Pre-Interme diate, Intermediat e, Upper-Inter mediate английский в Пурвциемсе, Плявниеки. Удобная б
Рига
48 €/мес.
Angļu valoda bērniem, pusaudžiem un jauniešiem no 4 līdz 18 gadiem - vasaras sezonas apmācību programma "Summer Fun - Ja
Рига
-
Basic English – английский язык для взрослых. Приглашаем записаться в новые группы английского языка для взрослых - прог
Рига
-
Ātrās apguves angļu valodas kursi. No 0 līdz brīvai saziņai angļuvaloda . Aicinām pieteikties jaunās angļu valodas grupās
Рига
-
Интенсивные курсы изучения английского языка. Начало очередного интенсивног о курса английского - 6 сентября. До 28 авг
Рига
-
Polyglot mācību centrs a. Deglava ielā 66 komplektē angļu valodas grupas. Vasaras atlaide - 20% Komplektēja m angļu
Рига
61 €/мес.
Ielts vai Toefl sagatavošan ās kursi pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18:30-20:45 . 5 nedēļu kurss, 40 ak.
Рига
-
Крупнейшая европейская школа иностранных языков Language School Online предлагает каждому заинтересов анному курсы англий
Рига
6.30 €/час
Английский индивидуаль но по приятным ценам. Любой возраст и уровень знаний. 100% индивидуаль ный подход к каждому учени
Рига
12 €/час
Английский для взрослых и школьников по низким ценам. Улучшите свои знания, пополните свой словарный запас и расширьте
Рига
4.50 €/час
Vasaras intensīvie kursi ar atlaidēm, pieaugušaji em un bērniem mazās grupās. Angļu, latviešu, spāņu, itāļu, franču, vācu
Рига
-
Angļu Intensīvie Kursi no 7.08.17. Vasaras intensīvos angļu vispārējos vai sarunvaloda s valodas kursus no 7.08.2017.
Рига
157 €/мес.
Индивидуальн ые уроки английского языка для тех, кому нужно восстановит ь или улучшить знания английского для свободного о
Рига
10 €/час
Преподаю английский язык детям школьного и дошкольного возраста, по профессиона льной методике. Частные уроки в Юрмале, Л
Юрмала
-
Angļu valodas individuāla s nodarbības interneta vidē (pa Skype). Pirmā stunda bezmaksas. Viena nodarbība ilgst 60
Юрмала
15 €/час
Английский по Skype. Первый урок - бесплатно. Гарантия результата. Благодаря уникальной методике преподавани я, вы научит
Рига
4.50 €/час
В удобное для Вас время, в удобном для Вас месте, начальный и средний уровни английского языка по Skype. Я вышлю Вам все
Рига
10
Летнее супер-предл ожение от студии Phonics Land. Английский язык для детей от 5-12 лет по программе "Jolly Conversatio
Рига
100 €/мес.
Английский для взрослых и школьников по низким ценам предлагает учебный центр "AVETA". Улучшите свои знания, пополните
Рига
4.50 €/час
Learn English with highly qualified teachers from America and Great Britain for only 83.33 Eur per month. A new seme
Рига
4.63 €/час
В языковом центре Lingua Franca обучение английскому языку проводят сертифициро ванные преподавате ли, для которых препода
Рига
2.85 €/час
Valodu centrā Lingua Franca notiek pieteikšanā s augusta grupās. Nodarbības notiek sertificētu pasniedzēju vadībā, kuriem
Рига
2.85 €/час
Angļu valodas mācību grupa. Programmā: vārdu krājuma paplašināša na, vārdu veidošana, sarunvaloda s, klausīšanās un lasī
Рига
40 €/мес.
Angļu valoda - individuāli . Английский - индивидуаль но. -Tu apgūsi angļu valodas pamatus pāris stundu laikā -Tu
Рига
3.50 €/час
Английский язык - для моряков и медсестер. Формат занятий - индивидуаль ный. Есть возможность организации учебного пр
Рига
12 €/час
Individuaala s nodarbiibas pieaugusaji em un berniem pie Jums birojaa vai maajaas Riga un Rigas novada gan darba dienas, g
Рига
10 €/час
Английский язык - для медсестер, моряков ( подготовка к сдаче Marlins Tests), домашнего обслуживающ его персонала, водите
Рига
-
Индивидуальн ые выездные и дистанционн ые занятия по английскому , латышскому или русскому языкам (для иностранцев ). Заняти
Рига
10
Individuālas angļu valodas nodarbības pieaugušaji em un skolēniem ar dažādiem zināšanu līmeņiem. Individuāla s nodarbī
Рига
12 €/час
Английский язык. Взрослым: для желающих изучать язык с 0, для желающих повысить существующи й уровень знаний язы
Рига
-
Интенсивные курсы английского языка в учебном центре "AVETA". Занятия ведут сертифициро ванные преподавате ли международ
Рига
4.50 €/час
Angļu valoda bērniem un pieaugušaji em Ķengaraga (pietura "Rušonu''). "artlab" Izglītības centrs piedāvā angļu valodu
Рига
40 €/мес.
Angļu sarunvaloda s nodarbības pirmdienās no 14:00-15:30 Vef rajonā, Bērzaunes ielā 6a interesenti em ar viduvējām priekšz
Рига
11
Angļu valodas kursi pirmdienās, no 17:30-19:00 , Vef rajonā, Bērzaunes ielā 6a interesenti em ar viduvējām priekšzināš anām
Рига
11
От 0 до свободного владения английским. Приглашаем записаться в новые группы английского языка для взрослых. Запишитесь
Рига
-
Intensīvie angļu valodas apguves kursi. Angļu sarunvaloda mēneša laikā. Unikāla iespēja – 1500 jaunu vārdu mēnesī. Ātri.
Рига
-