Vēlies iemācīties burvīgo franču valodu? Vēlies lietderīgi pavadīt vasaru, uzsākot ko jaunu? Tas nav grūti. Esi vīlies k
Рига
10
Privātstunda s Franču valodā, iespējams mācīties caur Skype
Рига
7 €/час
Parīzē, Nicā franču valodas kursi (20 vai 30 stundas nedēļā) un citās Francijas pilsētās no jebkuras pirmdienas. Starpta
Рига
315
Опытный, квалифициро ванный преподавате ль даёт частные уроки на любом уровне знаний.
Рига
10 €/час
Разговорный французский язык. Для начинающих и для тех, кто учил и забыл, для продолжающи х изучать французский язык.
Рига
48
Французский язык для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицировнны е преподо
Рига
-
Vous parlez francais? Piedāvāju ātri un efektīvi apgūt franču valodu no pamatiem. Kurss tiem, kuri vēlas ātrus un ef
Рига
15
Французский все уровни в маленьких группах и индивидуаль но. Занятия ведет преподавате ль с французским образование м, им
Рига
-
Mācību centrs Polyglot komplektē franču valodas grupas intensīvaji em kursiem. Nodarbību grafiks: katru darba dienu
Рига
2.40 €/час
Индивидуальн ое преподавани е современног о французског о языка, как детям, так и взрослым. В удобное, для вас время, в само
Рига
10 €/час
Французский язык. Плявниеки. Возможно обучение по Skype. Любые возрастная категория и уровень подготовки. Коммуникати вны
Рига
10 €/час
Индивидуальн ое преподавани е современног о французског о языка как детям, так и взрослым. Все виды уровней и подготовки. Ми
Рига
-
Французский, арабский и итальянский языки- индивидуаль ные частные занятия с нуля и до свободного общения. Настоящее прои
Рига
-
Ātri, viegli, interesanti iemācīšu franču valodu, var kopā, paralēli ar angļu valodu. Liela darba pieredze un labi rezul
Рига
-