Vāciete (runā vāciski un latviski) pasniedz vācu valodas privātstund as ar priekšzināš anām individuāli . Piedāvā uzlabot,
Рига
10 €/час
Немецкий язык- для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые препод
Рига
-
Немецкий язык для взрослых и школьников предлагает учебный центр "AVETA". Занятия ведут сертифициро ванные преподавате л
Рига
4.50 €/час
Vācu valoda bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem - vasaras apmācību programma "Jautrā vasara". Valodu mācību centrs
Рига
-
Intensīvi. Iesācējiem. Vācu valodas kursi ar atlaidēm mazās grupiņās. 3 reizes nedēļā x 3 stundas no plkst. 18:30 līdz 1
Рига
4 €/час
Немецкий язык - индивидуаль ное обучение. Для желающих изучать язык с 0, а также для желающих повысить существующи й уро
Рига
10 €/час
Vācu valodas privātstund as. Palīdzēšu Jums apgūt vācu valodu savam priekam vai konkrētam mērķim. Valoda no pamatlīmeņa l
Рига
8
Частные уроки немецкого языка, есть опыт с разными уровнями (A1-C1); Подготовка к экзаменам; интенсивное повторение любо
Рига
8
Разговорный немецкий язык в Пурвциемсе, Плявниеки. Удобная бесплатная парковка. Профессиона льные преподавате ли, эффе
Рига
48
Polyglot mācību centrs A. Deglava ielā 66 komplektē vācu valodas grupas. Piedāvājam 20% atlaidi valodu kursiem. Ko
Рига
64 €/мес.
Немецкий язык для взрослых и школьников предлагает учебный центр "AVETA". Занятия ведут сертифициро ванные преподавате л
Рига
4.50 €/час
Преподавател ь-лингвист из Германии. Этнический немец. Все уровни. Для взрослых, школьников и детей. Нет ограничения в
Рига
16 €/час
Индивидуальн ые уроки немецкого языка по Skype от опытного преподавате ля, лингвиста и германоведа . Программа для разных у
Рига
12 €/час
Aicinam izmantot siltās vasaras dienas vācu valodas apguvei. Tā noderēs gan tiem, kuri plāno sākt savas darba gaitas
Рига
4.50 €/час
Немецкий язык для детей и подростков от 7 до 18 лет. Приглашаем на летние курсы немецкого языка для детей и подростков.
Рига
-
Vācu, angļu, franču, krievu un latviešu valoda Valodu skolā Jūrmalā, Majoros, Jomas ielā 30 - gan bērniem, gan pieauguša
Юрмала
12 €/час
Немецкий с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Занятия ведет се
Рига
4.50 €/час
Индивидуальн ые занятия от 0 до разговорног о уровня. Грамматика и разговорная речь для людей всех возрастов. Репетиторст в
Рига
8 €/час
Language tuition to foreigners (English, German, Latvian, Russian) – private/in groups. Translation . Intensīvie (angļu
Рига
-
Vācu valoda Ķengaragā. Izglītības centrs "artlab" piedāvā vācu valodas nodarbības bērniem, skolēniem un pieaugušaji e
Рига
80 €/мес.
Индивидуальн ые уроки немецкого языка от специалиста по немецкой культуре. Программа для разных уровней: как для начально
Рига
-
Интенсивные занятия по немецкому языку предлагает учебный центр "AVETA". Занятия ведут сертифициро ванные преподавате ли
Рига
4.50 €/час
Vācu valoda nav grūta, tā ir krietni vieglāka par angļu, ja zin, kā ar "ēzeļtiltiņ u" palīdzību ātri un ar vieglumu var a
Рижский р-он
12.50
Уроки немецкого языка, большой опыт преподавани я.
Рига
-
Уровни от А1 до С1 (включитель но), возможно обучение с нуля. Занятия в удобное для Вас время и в удобном для Вас месте,
Рига
10
Индивидуальн ые занятия немецким языком (в том числе по skype). Все уровни сложности от A1 (для начинающих) до C2 (высший
Другой
-
Vācu valodas apguve Rīgas centrā Licencēts uzņēmums LA Consult aicina pieteikties vācu valodas kursiem A1/A2 līmenim.
Рига
4.75
Средний и продвинутый уровни по немецкому языку, подготовка к экзаменам Testdaf, Goethe B1, B2, C1. Меня зовут Мария
Рига
10
Pasniedzu vācu valodas privātstund as visiem valodas zināšanu līmeņiem un palīdzu sagatavotie s mācībām, studijām vai darb
Рига
-
Немецкий в Кенгарагсе, для всех возрастов и уровней Учебный центр "ArtLab" предлагает Вашему вниманию курсы по изучен
Рига
10 €/час
Немецкий язык с 0 уровня по прогрессивн ой методике быстрого освоения языка предлагает учебный центр "AVETA". Занятия в
Рига
4.50 €/час
Vācu valodas individuālā s nodarbības lieliem un maziem, sagatavošan ās eksāmeniem centrā vai pie Jums. Pieredzējus i pasni
Рига
6 €/час
От нулевого уровня к основам разговорной речи и собеседован ию с работодател ем до сдачи экзаменов на сертификат для работ
Рига
15 €/час
Помогу освоить немецкий язык, а также восстановит ь забытые знания. Язык для разных целей: для желающих изучать с нуля
Рига
-
Piedāvāju vācu valodas privātstund as pieaugušaji em un bērniem. Palīdzēšu atkārtot aizmirsto, sagatavotie s braucieniem ,
Рига
8.50 €/час
Курсы немецкого языка в Пурвциемсе. Занятия по рабочим и выходным дням. 2 раза в неделю по 90 мин. - 45 EUR в месяц.
Рига
45 €/мес.
Немецкий язык для взрослых и школьников. Занятия в маленьких группах и индивидуаль но. Высококвали фицированн ые преподава
Рига
-
Предлагаю обучение немецкому языку в возрасте от 5 до 17 лет. Владею языком свободно. Степени: А1 - С1, возможно обу
Рига
-