Норвежский по Skype. Оплата по абонементу - плати за месяц, количество занятий и продолжител ьность урока зависит от учен
Рига
100 €/мес.
Mācību centrs Polyglot komplektē norvēģu valodas grupas intensīvaji em kursiem. Norvēģu valoda bez priekšzināš anām A1
Рига
1.99 €/час
Norvēģu valodas apguve privāti, izmantojot Skype jeb tālmācību dažādiem līmeņiem, arī iesācējiem. Mācības pēc grāmatas P
Цесис и р-он
9 €/час
Norvēģu valodas apguve tikai viena mēneša laikā. Nodarbības notiek 4 stundas katru dienu. Valodas apguve 80 akadēmiskās
Рига
3.50 €/час
Норвежский разговорный только за месяц. Редкая возможность заниматься ежедневно разговорной речью в течение 4 часов. Все
Рига
3.50 €/час