Russian language or Latvian for business, everyday's communicati on. Experienced friendly teacher offers private classes.
Рига
-
28.jūnijā sāk darbu Krievu valodas mācību grupa. 12:00 - 13:00 iesācēju grupa, bērniem. 13:30-14:30 iesācēju grupa
Рига
8 €/час
Krievu valoda ar priekšzināš anām sertificētu pasniedzēju vadībā, kuriem krievu valoda dzimtā. Līmenis: Krievu valoda
Рига
2.85 €/час
Valodu mācību centrs Klass piedāvā krievu valodas vasaras kursus bērniem un jauniešiem. Nodarbības jūnijā : Krievu
Рига
-
Skolotāja ar lielu pieredzi, piedāvā krievu valodas apmācību pieaugušaji em un bērniem.
Рига
-
Krievu valodas kursi Purvciemā. Piedāvājam apmeklēt krievu valodas kursus: bez priekšzināš anām un ar priekšzināš anām.
Рига
45 €/мес.
Предлагаю индивидуаль ные занятия (можно по Skype) по русскому языку для латышской и англоговоря щей аудитории. Программа
Рига
-
Privātstunda s centrā (Raiņa bulv. ) darba dienās un brīvdienās: - iesācējiem bez priekšzināš anām; - sarunvaloda ; - li
Рига
-
Krievu valoda Ķengaragā. Izglītības centrs "artlab" piedāvā krievu valodas nodarbības bērniem, skolēniem un pieauguš
Рига
80 €/мес.
Russian and Latvian language lessons for foreigners and kids, also available to learn languages by Skype, better to writ
Рига
10 €/час
Vadu kvalitatīva s privātnodar bības krievu valodā Rīgas centrā (Arēna Rīga rajons), arī Skypā, jo ir pieredze individuālā
Рига
-
Русский язык как иностранный (на французском , английском) . Преподавате ль высшей и средней школы и переводчик с 20-летним
Рижский р-он
12 €/час
Express kurss valodas apguvei. Vai vēlies īsā laika posmā atsvaidzinā t, nostiprināt un uzlabot esošās valodas zināša
Рига
5 €/час