Mācies mūzikas skolā un problēmas sagādā solfedžo nodarbības? Neesi gājis mūzikas skolā, bet vēlies spēlēt kādu instru
Рига
15 €/час
Сдаем в аренду оборудованн ые музыкальные классы для занятий или репетиций по приемлемой цене в центре Риги. В помещени
Рига
5 €/час
Privātstunda s (online) par datoru muzikas progrmmatūr u. Daw, Vst virtuālie instrumenti , Vst Efekti. Licencēts Bitwig Stu
Резекне и р-он
20 €/мес.
Мы научим Вас или Вашего ребёнка создавать собственные музыкальные произведени я. Это не только полезное хобби, котор
Рига
30 €/час