Vijoles un alta spēles studija "Vijolīte" Salaspilī piedāvā vijoles un alta spēles nodarbības no 6 gadu vecuma. Nodrošin
Рижский р-он
-
Sveicināti. Piedāvāju privātstund as bērniem vai iesācējiem čella spēlē, klavierspēl ē un solfedžo. Добрый день. Предла
Рига
7 €/час
Преподаю искусство скрипичного исполнитель ства в лучших традициях русской школы. Имею красный диплом Московской музыкаль
Рига
-