Рту, Мореходка, РТК Любые сроки. Математика Физика Сопромат Теор. Механика Статистика Быстро и качественно , за
Рига
1
Risinu uzdevumus matemātikā (augstākā matemātika: atvasinājum i, integrāļi, dif. vienādojumi , lineārā algebra, analītiskā
Рига
0.50
Risinu uzdevumus matemātikā, varbūtību teorijā. Varu palīdzēt online eksāmenu laikā. Pieredze 18 gadi. Kvalitatīva u
Рига
0.30
Подробности на сайте Математика Matemātika Физика Fizika Химия Ķīmija Биология Bioloģija История Vēsture
Рига
10
Студенты отличники и знающие учителя-пре длагает свои услуги в написании любых учебных работ. Мы гарантируем : -Оригина
Другой
0.50
Izpildīšu praktiskos un teorētiskos uzdevumus ekonomikā (vidusskola i, augstskolai ), informātikā (vidusskola i), politikā
Рига
1
Статистика. Математика. Оптимизация . Логистика. Прогнозиров ание. Эконометрик а. Выполнение работ в программах mathcad. Ma
Рига
1
Tālmācības skolas darbi. Matemātika, fizika, ķīmija. Vēsture, bioloģija, informātika . Latviešu valoda, literatūr
Рига
10
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности , линейному программиро ванию студентами школьникам. Помогаю к
Рига
0.30
Математика-р ешение задач-все уровни, все виды помощи. Онлайн, Mms, и т. д. Опытный репетитор.
Рига
0.50
Oficiāli un ātri. Arī online un brīvdienās. Dažāda apjoma un grūtības pakāpju mājas darbu pildīšana sekojošās kategorijā
Рига
3
Rēķinu uzdevumus šādās tēmās: Lineārā Algebra; Vektoru Algebra; Analītiskā ģeometrija; Robežas; Atvasināšan a; Funkc
Даугавпилс и р-он
0.50
Steidzami meklēju matemātikas - statistikas pasniedzēju (var būt students) nodarbībām jebkurā laikā.
Огре и р-он
15
Оказываю помощь в написании работ и сдаче (диплом, курсовая, реферат, презентация и речь к ней, и т. п. ): 1) по програ
Рига
10
Механика, сопромат, физика, математика. Palīdzēšu risināt kursa darbus, laboratorij as, mājas darbus un uzdevumus, uz
Рига
1.41
Ceļi un tilti. Autoceļu projektēšan a. Palīdzēšu būvniecības fakultātes studentiem ar studiju darbiem. Rasējumu
Рига
5
RTU Neklātienes studentiem un citiem. Fizika, matemātik, mehānika, ķīmija, materiālu pretestība. Atrisināsim uzdevum
Рига
2
Выполнение домашних работ, контрольных , экзаменов. Помощь на контрольных в режиме онлайн. Возможно выполнение работ за в
Рига
0.50
Labdien. Vai ir kāds/-a, kurš/-a varētu palīdzēt ar priekšmetu - diskrētā matemātika (kopu teorija, kombinatori ka, m
Рига
1
Atrisināšu uzdevumus fizikā, matematikā, statistikā. Palīdzēšu ar labaratorij as darbiem fizikā. Mana pieredze? Maģ. gr
Рига
15
Выполняю домашние задания за школьников и студентов, по следующим предметам: математика (уровень школы и ВУЗа) физика
Рига
1
Palidzēšu izpildīt ieskaites un mājas darbus neklātienes , tālmācības vidusskolā. Dažādas mācības.
Другой
2.50
Статистика. Математика. Оптимизация . Логистика. Прогнозиров ание. Эконометрик а. Выполнение работ в программах mathcad. Ma
Рига
0.50
Любые задания средней школы и универа на 8-10. Palīdzēšu nokārtot mājasdarbus tālmācība. Помогу заочникам написать д
Рига
4
Помощь в написании контрольных , рефератов, презентаций , курсовых, дипломных работ по экономике: макроэконом ика, микроэко
Другой
5
Risinu uzdevumus matemātikā (augstākā matemātika: atvasinājum i, integrāļi, dif. vienādojumi , lineārā algebra, analītiskā
Рига
0.50
Tuvojas semestra beigas skolās, universitāt ēs. Pēdējais laiks parūpēties par veiksmīgu darbu nodošanu. Inteligenci a pa
Рига
20
Palīdzība matemātikas darbu izpildē: online kontroldarb i, eksāmeni, tālmācības ieskaites, mājas darbi u. c. Vidusskolas
Рига
0.50
Finanšu grāmatvedīb a, nodokļu grāmatvedīb a, vadības grāmatvedīb a, biznesa plāni, diplomdarbi . Ātri, konfidenciā li
Рига
10
Статистика. Логистика. Оптимизация . Математика. Прогнозиров ание. Эконометрик а. Выполнение работ в программах mathcad. Ma
Рига
0.50