Grāmatvedība s pakalpojumi Sia, IK, mikrouzņēmu miem, pašnodarbin ātajiem. - pilna grāmatvedīb as apkalpoāsan a, audīts, ju
Рига
Risbo
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Рига
SIA
Полное бухгалтерск ое сопровожден ие малых и средних предприятий , микро предприятий и само занятых лиц. Большой опыт работ
Рига
Uzskaite
Grāmatvedība s birojs piedāvā pilno grāmatvedīb as uzskaiti no pirmreizēji em dokumentiem līdz gada pārskata sastādīšana i.
Резекне и р-он
SIA Vingust
Бесплатные консультаци и. Бесплатное cоставление документов для регистрации фирмы. Приведение в порядок и восстановле ни
Рига
SIA Graton
Grāmatvedība s birojs piedāvā pilno grāmatvedīb as uzskaiti no pirmdokumen ta līdz nodotam gada pārskatam. Apkalpojam mazos
Елгава и р-он
Icco birojs
Оказываем бухгалтерск ие услуги для: - новых компаний (от 50 евро/мес); - для действующих компаний; - физических лиц
Рига
Baltic Rise
No 50 eur/mēnesī SIA Kvalitativa Gramatvedib a piedāvā maziem un vidējiem uzņēmumiem grāmatvedīb as ārpakalpoju mu: - no
Рига
Kvalitatīva Gramatvedīb...
Bilancspējīg a grāmatvede (ar 25 gadu pieredze) sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s juridiskām un fiziskām personām. Apstrā
Рига
Pašnodarbinātā persona
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem, biedrībām un pašnodarbin ātām personām. Pi
Другой
Pašnodarbinātā persona
Бухгалтерско е обслуживани е и налоговые консультаци и: - полное и/или частичное ведение бухгалтерск ого учета; - приведен
Рига
Adviser SIA
Sniedzam grāmatvedīb as pakalpojumu s Piedāvājam saviem klienitem un citiem grāmatvedīb as pakalpojumu sniedzējiem arī a
Рига
Austras SIA
Sniedzam grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, IK un pašnodarbin ātajām personām, arī mikrouzņēmu miem
Другой
R & P Holding, SIA
Kvalificēta savas jomas speciālistu komanda ar ilggadīgu darba pieredzi un plaša profila zināšanām, piedāvā pilna cikla
Рига
SIA
Profesionāla un kvalitatīvi grāmatvedīb a uzņēmumiem un privātperso nāms, kas sevī ietver: Dokumentu pārbaudi, sakārtoš
Рига
Sia, privāti
Регистрация компаний, подбор наилучшего налогового режима. Бухгалтерск ое обслуживани е юридических и физических лиц: с
Рига
Audit Time SIA
Piedāvājam grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, privātperso nām. Ikdienas grāmatvedīb a, darba algu
Рига
Ab grāmatvedība SIA
Meklējat savam uzņēmumam uzticamu grāmatvedi? Jums galvenais ir precizitāte , uzticība, izpildītais darbs? Jums ir zudusi
Рига
SIA Grāmatveža Prieks
Grāmatvedība s ārpakalpoju mu uzņēmums SIA "sb Risinājums "piedāvā pilnu grāmatvedīb as uzskaiti no pirmreizēji em dokumenti
Резекне и р-он
SIA Sb risinājums
Sniedzam grāmatvedīb as pakalpojumu s dažāda profila uzņēmumiem - Sia, IK, Dzīks, Biedrībām, pašnodarbin ātajiem. Individ
Екабпилс и р-он
Finanses-G SIA
Скидка на первый месяц бухгалтрерс кого обслуживани я и консультаци я бесплатно при заключении договора. Гарантируем инди
Рига
Ancona SIA
Принимаю на бухгалтерск ое обслуживани е новых клиентов. Предлагаю качественны е бухгалтерск ие услуги как юридическим , так
Рига
Account
Полный цикл ведения бухгалтерии юридическим и физическим лицам. Cоставление и обработка первичных документов; подгото
Рига
Audit time SIA
Качественное бухгалтерск ое обслуживани е (сертификат Nr 246) по доступным ценам от первичной документаци и до годового отч
Даугавпилс и р-он
SIA Idi
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s fiziskām personām - saimniecisk ās darbības veicējiem, pašnodarbin ātajiem pēc spēkā
Рига
Pašnodarbināta persona
Бухгалтерско е обслуживани е - Sia, индивидуаль ных коммерсанто в (Ik), физических лиц, которые зарегистрир ованы в СГД в кач
Рига
Buhprofit ik
Vajadzīgs grāmatvedis . Aicinām pievienotie s mūsu komandai bilancspējī gu grāmatvedi ar darba pieredzi ne mazāk kā 3 gad
Рига
SIA Birojs vr
Бухгалтерски е услуги в Эстонии представлен ие клиента в Налоговом департамент е (Maksuamet) консультаци и по финансовым и
Эстония
Бухгалтерские услуги в ...
Piedāvājam kvalitatīvu s un savlaicīgus grāmatvedīb as pakalpojumu s. Sniedzam konsultācij as nodokļu jomā, nodrošinam grāma
Рига
Pašnodarbinātais
Profesionāla grāmatvede sniedz grāmatvedīb as pakalpojumu s juridiskām un fiziskām personām. Apkalpoju SIA, biedrības un
Рига
Privāti
Grāmatvedība dzīvokļu īpašnieku biedrībām, uzņēmumiem, individuāla jiem komersantie m. Praktizējam dažāda veida sadarb
Рига
Finance
Бухгалтерско е обсуживание . Опыт 18 лет. Cоставление годового отчёта Приведение в порядок бухгалтерск ой документац
Рига
Project adviser, sia
Полное ведение бухгалтерск ого и налогового учета для предприятий малого и среднего бизнеса: проверка, занесение и оформ
Рига
Auto remonta pasaule SI...
Vai esat kādreiz aizdomājuši es, cik varētu izmaksāt uzņēmuma ikmēneša grāmatvedis kā apkalpošana ? EUR 300, EUR 400, bet v
Рига
SIA
Бух. учет для резидентов и нерезиденто в. Проверка документов, финансовый аудит предприятия . Анализ документов работающег
Рига
Частная практика
Ātrā grāmatvedīb as palīdzība, pārskatu, steidzama nodokļu deklarāciju sastādīšana . Bilances sagatavošan as termiņā, dokum
Рига
Privātprakse
Полное ведение бухгалтерск ого и налогового учета для предприятий малого и среднего бизнеса: проверка, занесение и оформ
Рига
Jūsu Bilance SIA
Бухгалтерско е обслуживани е малых и средних фирм, самозанятых лиц. Опыт более 17 лет. Восстановле ние бухгалтерск ого у
Рига
Самозанятое лицо
Предлагаем широкий перечень бухгалтерск их услуг: составление и сдача отчетности, ведение кадрового, налогового и бухгалт
Рига
Kronor SIA
Сократите в 5 раз расходы на бухгалтерию и оградите себя от возможных проблем с налоговыми органами. Качественно е ведени
Рига
Graton