Sniedzam grāmatvedīb as pakalpojumu s dažāda profila uzņēmumiem - Sia, IK, Dzīks, Biedrībām, pašnodarbin ātajiem. Individ
Екабпилс и р-он
Finanses-G SIA
Cena sākot no 25 euro mēnesī atkarībā no dokumentu apjoma. Pilna grāmatvedīb as uzskaite līdz gada pārskatam izmantojot l
Рига
Jurss pro SIA
Kvalificēts grāmatvedis ar labu pieredzi sagatavos un sakārtos gada grāmatvedīb u. Jaunajiem uzņēmumiem īpašas cenas. Nod
Рига
Sia
Ищите нового бухгалтера? Бухгалтерск ие услуги от 50 евро/мес: Предоставля ем услуги для: - новых компаний; - для
Рига
Baltic Rise
Sniedzu finanšu konsultācij u un grāmatvedīb as pakalpojumu s saimniecisk ās darbības veicējiem. Iepriekšējo un tekošo per
Рига
SIA
Sveicināti. Esmu ar 13.gadu pieredzi dažādu nozaru grāmatvedīb ā un uzņēmējdarb ībā. Strādāju kā ārpakalpoju mu grāmatved
Рига
Sommet SIA
Предлагаем полное бухгалтерск ое сопровожден ие малых и средних предприятий , микропредпр иятий, а также самозанятых лиц. Ба
Рига
SIA Topaz NV
Zinoša grāmatvede (darba pieredze 20 g. grāmatvedīb ā) sakārtos Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb u rūpīgi un laikā. Pilna grāma
Рига
Pašnodarbināta pers.
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Рига
SIA
Grāmatvedība s pakalpojumu uzņēmums piedāvā maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem: Grāmatvedīb as dokumentu noformešana
Рига
SIA T. N. C. H.
Бухгалтерско е обслуживани е Sia, самозанятых лиц, врачей и т. д. Обработка документов, формировани е отчётов. Оперативный
Рига
Ilear
Piedāvājam grāmatvedīb as pakalpojumu s. Vairāk kā 20 gadu darba pieredze dažādu nozaru uzņēmumos. Piedāvājam ne tikai p
Рига
Sarmas grāmatvedības bi...
Полное бухгалтерск ое сопровожден ие малых и средних предприятий , микро предприятий и само занятых лиц. Большой опыт работ
Рига
Uzskaite
Grāmatvedība s ārpakalpoju mi sertificēta grāmatveža vadībā gan fiziskām personām, gan vidējiem un maziem komercuzņēm umi
Екабпилс и р-он
A saldo, SIA
Optimāli risinājumi nodokļu un izmaksu jomā. Sadarbība ar pašnodarbin ātām personām - līgumu sagatavošan a un konsultācij a
Другой
Biznesa Izaugsme SIA
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem (darba pieredze grāmatvedīb as jomā vairāk par 14.
Елгава и р-он
SIA
Бухгалтерско е сопровожден ие малых и средних предприятий , микропредпр иятий и самозанятых лиц. Большой опыт работы в раз
Рига
Pašnodarbināta
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, privātperso nām. Ikdienas grāmatvedīb a, darba algu
Рига
Pašnodarbināta persona
Kvalificēts grāmatvedis ar labu pieredzi sagatavos un sakārtos 2016 gada grāmatvedīb u. Jaunajiem uzņēmumiem īpašas cenas
Рига
Golden Accountant SIA
Grāmatvedis ar lielu pieredzi piedāvā kvalitatīvu s grāmatvedīb as pakalpojumu s, nodokļu konsultācij as un optimizācij u. Pi
Рига
Ga SIA
Бухгалтерски е услуги в Эстонии представлен ие клиента в Налоговом департамент е (Maksuamet) консультаци и по финансовым и
Эстония
Бухгалтерские услуги в ...
Grāmatvedība s ārpakalpoju mi, tas ir mūsdienīgi un izdevīgi. Evis Ltd grāmatvedīb as pakalpojumu birojs piedāvā: ~ gr
Рига
Evis Ltd grāmatvedības ...
Бухгалтерско е обслуживани е. Опыт с 1992 г. Стоимость бухгалтерск ого обслуживани я начинается от 30Eur и зависит от объема
Рига
SIA Firma mag
Kvalitatīva grāmatvedīb as apkalpošana . Ir apdrošināša na un profesionāl ā sertifikāci ja. Ir iespēja pieslēgties grāmat
Рига
Grāmatvedības ārpakalpo...
Augsti kvalificēta un pieredzējus i grāmatvede (vairāk nekā 20 gadu darba stāžs dažādu nozaru uzņēmumos) parūpēsies par g
Рига
Grāmatvede
Jums ir vajadzīgi grāmatvedīb as pakalpojumi ? Zvaniet. Kvalitāte un konfidencia litāte garantēta.
Рига
SIA
Услуги от профессиона ла – бухгалтера. Стаж главным 25 лет, образование высшее экономическ ое, финансы и торговля, магистр
Рига
Самозанятое лицо
Grāmatvedība s pakalpojumi Rīgā un rajonā, Ogrē un Ogres rajonā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Bilancspējī ga grāmatve
Огре и р-он
Grāmatvedība
Augsti kvalificēta speciālistu komanda piedāvā kvalitatīvu s grāmatvedīb as pakalpojumu s ar iekļautu pilnu grāmatvedīb as u
Рига
Finansu konsultants
Are you planning on starting your own business in Latvia? Our company has experience providing legal and financial sup
Другой
Bookkeeping Solutions. ...
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s. Strādāju ar licencētu grāmatvedīb as programmu Tildes Jumis. -Nodrošinu kvalitāti,
Бауска и р-он
Privātpersona
Оказываем бухгалтерск ие услуги для: - новых компаний (от 50 евро/мес); - для действующих компаний; - физических лиц
Рига
Baltic Rise
Vajadzīgs grāmatvedis . Aicinām pievienotie s mūsu komandai bilancspējī gu grāmatvedi ar darba pieredzi ne mazāk kā 3 gad
Рига
SIA Birojs vr
SIA “Tek Solutions” ir daudznozaru uzņēmums, kas sniedz grāmatvedīb as, iekšējā audita, nodokļu un IT pakalpojumu s Latvij
Рига
Tek solutions, SIA
Grāmatvedība s pakalpojumi . Maksa par grāmatvedīb as pakalpojumi em tiek aprēķināta atkarībā no Jūsu uzņēmuma dokumentu un
Рига
Olvo gk SIA
Uzticiet sava uzņēmuma grāmatvedīb u bilancspējī gai, pašnodarbin ātai un pieredzējuš ai grāmatvedei . Sniedzu grāmatvedīb as
Елгава и р-он
Pašnodarbināta
Предлагаю полное бухгалтерск ое обслуживани е предприятий , микро предприятий , ИК и само занятых лиц. Большой опыт работы
Рига
Sia
Sakārtosim Jūsu grāmatvedīb u no pirmdokumen ta līdz nodotam gada pārskatam. Sekosim lai lietvedība kārtībā un CSP pārskat
Рига
Dksaldo SIA
Grāmatvedība s birojs piedāvā pilno grāmatvedīb as uzskaiti no pirmdokumen ta līdz nodotam gada pārskatam. Apkalpojam mazos
Елгава и р-он
Icco birojs
Предоставляе м Вам помощь в решении любых бухгалтерск их и налоговых вопросов. Сдача всех видов отчетов. Налоговые и бухга
Даугавпилс и р-он
SIA Vika U