Архитектор со стажем и опытом, ищет работу. Многолетний опыт работы в проектирова нии и согласовани и проектов. Разбер
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
(Arhitekta palīgs 3.kursa Rck students) Meklēju pilna laika darbu vasarai. Labi pārzinu : Archicad, AutoCAD, 3Ds max,
Рига, Зиепниеккалнс
Студент
LV, EN
Diplomēta arhitekte izstrādā vienkāršotā s apliecināju ma kartes dzīvokļu atjaunošana i, renovācijai , apvienošana i, pārbūve
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Meklēju pilnas slodzes darbu no (01.07.-31. 08.) un ja iespējams arī tādu darbu, kuru turpmāko gadu varētu apvienot ar mā
Тукумс и р-он, Тукумс
Студент
LV, EN
Kvalitatīvu 3D vizualizāci ju izstrāde arhitektūra i, jaunajiem projektiem, interjeram, kā arī inovatīvām idejām un web ri
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Проектирую в программе Autocad чертежи для проектов малоэтажных домов в двухмерной графике - эскизный проект "нулевой пр
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Meklēju darbu Dobelē, un Dobeles rajonā, Jelgavā, kas ir saistīts arhitektūru . Pilna laika sākoties ar 26. jūniju. Varu
Добеле и р-он, Добеле
Неоконч. высшее
LV, EN
Piedāvāju augstas kvalitātes 3D vizualizāci jas, ēku plānu izveidi un noderīgus ieteikumus. Vairāk par mani manā mājas
Рига, Другой
Инженер
LV, EN
Piedāvāju izstrādāt arhitektūra s projektus, bet bez skaņošanas. Izsrādāju AR (arhitektūr u), GP (ģenplānus) , ARD (arhitek
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Elektroapgād es, vājstrāvu sistēmu projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie
Рига, Другой
Магистр
LV, RU
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Esam cilvēku apvienība, kura nodarbojas ar dažādu arhitektūra s, interjera dizaina un teritorijas labiekārtoj uma risināju
Рига, Межциемс
Высшее
LV, RU, EN
Liela pieredze guļbūvju un koka paneļu ēku projektu izveidē tieši Norvēģijas tirgum. Gan arhitektūra s, gan tehniskai daļ
Другой
Инженер
LV, RU, EN
Sertificēts arhitekts - būvprojektu izstrāde un saskaņošana , vienkāršota s atjaunošana s, jaunbūves un pārbūves, rūpniecīb
Рига
Высшее
LV, RU
Dzīvokļu vienkāršota atjaunošana (pārplānoša na). Ēku pārbuvju un jaunbūvju būvprojektu izstradāšan a un saskaņošana . Augs
Рига, Ильгюциемс
Высшее
LV, RU, EN
Архитектор ищет работу по направлению : Разработка минимальног о проекта (Ar, Gp). Сбор всех тех. условий. Согласован
Рига, Засулаукс
Высшее
LV, RU, EN
Arhitektūras rasētājs meklē darbu (Autocad).
Айзкраукле и р-он, Скриверская вол.
Высшее
LV, RU, EN
Piedāvāju 3d vizualizāci ju izveidi produktu dizainam, interjera un eksterjera vizualizāci jām ( varu izveidot jebkuras sa
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Рига, Другой
Магистр
LV, RU, EN
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). Энергосерти фикация и энерго
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Veicu dzīvokļu vienkāršotā s atjaunošana s (renovācija s), ēku pārbūvju (rekontrukc ijas) un jaunbūvju būvprojektu izstrādi
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Sveiki. Piedāvāju 2D plānveida rasējumu istrādi mēbelēm, dzīvokļiem, atsevišķām telpām un dažādām ēkām; Strādāju ar
Другой
Средне-проф.
LV
Piedāvāju arhitektūra s un interjera dizaina projektu izstrādi, gan privātiem, gan publiskiem - komerciāla rakstura objek
Рига, Межапарк
Высшее
LV, RU, EN
Услуги архитектора с опытом работы более 20-и лет. Перепланиро вки квартир Остекление лоджий Проектирова ние и реко
Рига, Ильгюциемс
Высшее
LV, RU, EN