Sertificēts arhitekts - vienkāršota dzīvokļu un māju atjaunošana un rekonstrukc ija, būvprojektu izstrāde un saskaņošana ,
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Kvalitatīvu 3D vizualizāci ju izstrāde arhitektūra i, jaunajiem projektiem, interjeram, kā arī inovatīvām idejām un web ri
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
SIA Bestinvest Vienotais Reģ. Nr. 44103056761 , Būvkomersan ta Reģ. Nr 13832 Veido Koka Ēku Tehniskos Projektus Paneļēkām
Другой
Инженер
LV, RU, EN
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Архитектор со стажем и опытом, ищет работу. Многолетний опыт работы в проектирова нии и согласовани и проектов. Разбер
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Piedāvāju izstrādāt arhitektūra s projektus, bet bez skaņošanas. Izsrādāju AR (arhitektūr u), GP (ģenplānus) , ARD (arhitek
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Рига, Другой
Магистр
LV, RU, EN
Piedāvāju augstas kvalitātes 3D vizualizāci jas, ēku plānu izveidi un noderīgus ieteikumus. Vairāk par mani manā mājas
Рига, Другой
Инженер
LV, EN
Продвинутый пользовател ь Autocad. (работаю в режиме expert. ) Работаю в Model space и в Paper space. Есть своя база а
Рига, центр
Среднее
RU
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Архитектор ищет работу по направлению : Разработка минимальног о проекта (Ar, Gp). Сбор всех тех. условий. Согласован
Рига, Засулаукс
Высшее
LV, RU, EN
Услуги архитектора с опытом работы более 20-и лет. Перепланиро вки квартир Остекление лоджий Проектирова ние и реко
Рига, Ильгюциемс
Высшее
LV, RU, EN
Veicu dzīvokļu vienkāršotā s atjaunošana s (renovācija s), ēku pārbūvju (rekontrukc ijas) un jaunbūvju būvprojektu izstrādi
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Meklēju arhitekta palīga vai arhitektūra s tehniķa vakanci. Esmu 3.kursa arhitektūra s studente koledžā. Pārzinu programma
Рига, Болдерая
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). Энергосерти фикация и энерго
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Piedāvāju Arhitektūra s rasējumu izpildi dažāda veida projektiem un objektiem. - ēku projekti (dzzīvojamā s ēkas, publis
Рига, Агенскалнс
Неоконч. высшее
-
Piedāvāju 3d vizualizāci ju izveidi produktu dizainam, interjera un eksterjera vizualizāci jām ( varu izveidot jebkuras sa
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN