Grāmatvedība s pakalpojumi . Kvalitatīvi . Pieejamas cenas.
Елгава и р-он, Елгава
Магистр
LV, RU, EN
Grāmatvedība s pakalpojumi no ikmēneša datu apstrādes un pārskatu sagatavošan as līdz gada pārskatam, konsultacij as. Cen
Кулдига и р-он, Кулдига
Высшее
LV, RU
Стаж главным 25 лет, образование высшее экономическ ое, магистр. Балансы, отчёты, восстановле ние бух. документаци и. Учё
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, privātperso nām. Ikdienas grāmatvedīb a, darba algu
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Бухгалтерски й учет SIA и самозанятых лиц в полном объеме: - обработка первичных документов, учет, контроль; - Годовой
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Полный бухгалтерск ий учёт с первого документа до годового баланса. Все отчёты Вид, статистика и др. Консультаци и. Опыт р
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN, DE
Meklēju darbu ar brīvu darba grafiku. Pieredze specialitāt e 24 gadi.
Рига, Пурвциемс
Доктор
LV, RU
Занимаюсь бухгалтерск им обслуживани ем фирм, есть свой офис.
Рига, Ильгюциемс
Средне-проф.
LV, RU
Pieredze grāmatvedīb ā vairāk par 20 gadiem. Varu sākt strādāt nekavējotie s, kā arī strādāt mājās. Strādāju ar programm
Рига, Вецмилгравис
Высшее
LV, RU
Учет материальны х ценностей (инвентарь, основные средства), работа с проектами Eraf, импорт, экспорт, PPR, акты приема-с
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Балансоспосо бный бухгалтер с достойным опытом работы в различных сферах. Знакома практически со всеми нюансами бухгалтер
Рига, Саркандаугава
Бакалавр
LV, RU, DE
Veicu profesionāl u grāmatvedīb as ārpakalpoju mu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošana s prasībām. Mikro, maziem un vi
Рижский р-он, Адажский округ
Высшее
-
Cien. darba devēj, Meklēju darbu par grāmatveža palīgu vai uzskaitvedi , vai datu ievades operātoru. Esmu pabeidzis E
Рига, Межциемс
Средне-проф.
LV, RU, EN
Дополнительн о ищу работу в свободное от основной работы время. Есть возможность 1 - 2 раза в неделю работать в офисе. Пр
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU
Полный цикл ведения бухгалтерии , баланс предприятий и микропредпр иятий, опыт работы с компаниями розничной, оптовой торг
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi piedāvā grāmatvedīb as pakalpojumu s un konsultācij as. Ir ies
Рига, Тейка
Бакалавр
LV, RU, DE
Bilancspējīg a, kārtīga un atbildīga grāmatvede ar darba pieredzi grāmatvedīb ā dažādās sfērās, arīdzan daudzdzīvok ļu māju
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU, EN
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Бухгалтер б/сп ищет работу в небольшой фирме со свободным графиком. Полное ведение бухгалтерск ого учёта, все виды отчё
Рига, Кенгарагс
Средне-проф.
LV, RU
Grāmatvede ar pieredzi tirdzniecīb ā, celtniecībā , ceļu būvē meklē pastāvīgu darbu. Anita.
Рига, Плявниеки
Неоконч. высшее
LV, RU
Sieviete (58) meklē datora operatora, uzskaitvede s, grāmatveža palīga darbu pa vakariem, naktīm, brīvdienām, no mājās, v
Рига, Тейка
Средне-проф.
LV, RU
Palīdzēšu sakārtot grāmatvedīb u nelielam uzņēmumam vai pašnodarbin ātai personai.
Рига, Шампетерис-Плескодале
Высшее
LV, RU, DE
Piedāvāju kā ārpakalpoju mu sakārtot Jūsu grāmatvedīb u, lietvedību un personāldaļ u rūpīgi un laikā. Apņemos sagatavot v
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, EN
Возьму на обслуживани е фирму, приведу в порядок бухгалтерск ий учёт. Составлю баланс. Занимаюсь решением юридических вопр
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN
Транспортный бухгалтер. беру микро фирмы SIA на полное обслуживани е. Опыт в международн ом транспорте 24года. Сейчас есть
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Беру микро и небольшие фирмы Sia, полное бухгалтерск ое обслуживани е, работаю дома сама на себя. стаж 26 лет. Рекомендаци
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Бухгалтерско е сопровожден ие для предприятий малого и среднего бизнеса: Полное ведение бухгалтерск ого и налогового учета
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s, reģistrēju uzņēmumus, biznesa konsultācij as, biznesa veidošana, pārvaldīšan a, nodokļ
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, EST, DE
Балансоспосо бный бухгалтер с достойным опытом работы в различных сферах. Знакома практически со всеми нюансами бухгалтер
Рига, Саркандаугава
Бакалавр
LV, DE
Profesionāli grāmatvedīb as ārpakalpoju mi Jūsu uzņēmumam. Laipni apkalposim klientus no Zemgales, Kurzemes, Rīgas u.
Елгава и р-он, Елгава
Высшее
LV, RU, EN
Vēlos dzīvot un strādāt Cēsīs. Gandrīz 2 gadu pieredze grāmatvedīb as ārpakalpoju mu uzņēmumā, kā grāmatveža palīgam ( rēķ
Цесис и р-он, Цесис
Магистр
LV, RU, EN
Ищу работу можно на дому помощником бухгалтера. Предыдущий опыт связан специалист охраны труда и помошник бухгалтера, пе
Рига, Югла
Средне-проф.
RU
Jums ir nepieciešam a palīdzība grāmatvedīb as un finanšu jautājumos varu Jums sniegt savu atbalstu un palīdzību. Man ir
Рига, Ильгюциемс
Высшее
LV
Вы когда-нибуд ь задумывалис ь о том, сколько могло бы стоить полное, ежемесячное бухгалтерск ое обслуживани е компании? 300
Рига, Агенскалнс
Магистр
LV, RU, EN, DE
Vai esat kādreiz aizdomājuši es, cik varētu izmaksāt uzņēmuma ikmēneša grāmatvedis kā apkalpošana ? EUR 300, EUR 400, bet v
Рига, Зиепниеккалнс
Магистр
LV, RU, EN, DE
Подработка. Ищу дополнитель ную работу помощником бухгалтера. Предыдущий опыт связан с бухгалтерие й, первичная обработка
Рига, Плявниеки
Бакалавр
LV, RU, EN
Profesionāla bilancspējī ga grāmatvede ar 17 gadu pieredzi dažādās nozarēs piedāvā: - grāmatvedīb as uzskaites organizē
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN
Бухгалтерско е обслуживани е фирм, самозанятых лиц, комерсантов .
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU
Балансоспосо бный бухгалтер ищет работу в свободное от основной работы время. Закон на природные ресурсы, ведение и учет.
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU
Опытный бухгалтер. Помогу подготовить и отправить в налоговую службу Годовую декларацию физическому лицу. Годовой отчет.
Рига, Иманта
Неоконч. высшее
LV, RU