Sertificēts būvinženier is piedāvā savus pakalpojumu s būvkomersan tu reģistrācīj ai, dokumentu noformēšana i, kā arī būvobje
Лиепая и р-он, Лиепая
Высшее
LV, RU
Būvkomersant u reģistrācij a. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana. Tāmēšana. Būvdarbu vadīšana un organi
Другой
Инженер
LV, RU
Avk, Uk-Sertific ēts būvspeciāli sts - būvkomersan ta reģistrēšan ai un darbu veikšanai. Darbības sfēras sertifikāti :
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Доброго времени суток. Ищу постоянную работу в развивающей ся компании. Рассмотрю также и разовые объёмы работ. О себе др
Юрмала, Каугури
Средне-проф.
RU
Šobrīd mācos par būvdarbu vadītāju un meklēju darbu uz patstāvīgu laiku, lai teorētiskās zināšanas varētu pielietot prak
Валмиера и р-он, Валмиера
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Профессионал ьный отделочник- универсал (40), опыт 24 года. Есть опыт 10 лет прораба, снабженца, руководител я малых строит
Рига, Зиепниеккалнс
Доктор
LV, RU
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, tāmju sastādītājs palīdzēs Jums realizēt iecerēto projektu. Dokumentāci jas sas
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Прораб, 59лет, есть сертификат: Ēku būvdarbu vadīšāna. Строительст во и ремонт домов. Помогу с лицензией на стоительств о.
Рига, Межциемс
Высшее
LV, RU
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldēm, vadoties pēc jaunā Būvniecība
Рига, Югла
Высшее
LV, RU
Предлагаю использоват ь свой сертификат "Ēku būvdarbu vadīšanā" для регистрации фирмы в регистре строй комерсантов .
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Сертифициров анный прораб с опытом работы на договорных условиях предлагает взаимовыгод ное сотрудничес тво. (Пакет докумен
Рига, центр
Высшее
-
Vīrietis pēc profesijas inženieris- tehnologs ar izteiktu atbildības sajūtu un organizator a spējām, mērķtiecīgs un enerģ
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Магистр
LV, RU, EN
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldēm, vadoties pēc jaunā Būvniecība
Рига, Югла
Высшее
LV, RU
Ищу работу прораба или помошника прораба. Имеется большой опыт организации и руководства строительны ми объектами. Планир
Рига, Плявниеки
Неоконч. высшее
LV, RU
Labdien. Meklēju savam darbam papilddarbu vai arī patstāvīgu darbu jaunā firmā. Šobrīd strādāju par vadītāju skolas
Рижский р-он, Адажский округ
Среднее
LV, RU
Sveiki mekleju darbu, nozarei patreiz nav nozime, varu veikt dazadus celtnieciba s darbus ka ari daudz ko citu sikak varu
Рига, Пардаугава
Средне-проф.
LV, RU, EN
Sertifikāts "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м, можно оформление в бувкоммерса нте и в буввалде для проведени
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Sertifikāti Ūkt un meliorācija . Darbu vadīšana un uzraudzība.
Рижский р-он, Саласпилс
Высшее
LV, RU
Сертифициров анный прораб(техн адзор) ищет постоянную работу. Имеется большой опыт организации и руководства строительст во
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Sertificets būvdarbu vadītājs(bū vuzraugs) mekle pastāvīgu darbu. Ir liela pieredze būvniecības projektu vadīšana(ar ī k
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Deviņpadsmit gadu pieredze būvdarbu vadīšanā. Pieredze vadīt darbus Lielbritāni jā. Skaidra sapratne par būvniecības pr
Рига, Зиепниеккалнс
Средне-проф.
LV, RU, EN
Sertificēts darbu vadītājs meklē darbu elektromont āžā. Būvdarba žūrnālu, segto darba aktu u. c. dokumentu parakstīšan a
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU, EN, DE
Сертификат, составление смет( для банков, страховых компаний, строительст ва, страховых компаний), консультаци я по матери
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Sertificēts būvdarbu vadītājs meklē darbu ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu montāžā. Piedāvāju izmantot savu serti
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU
Diplomēts būvinženier is meklē iespējas strādāt ārpus esošā pilnas slodzes darba (vēlams pusslodzes darbs ar darba noslod
Рига, Иманта
Бакалавр
LV, RU, EN
Ir pieredze lielaku un mazaku objektu darba organizacij a. aprekinu veiksana. dokumentu noformesana . u. c. ir savs auto.
Салдус и р-он, Салдус
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs palīdzes piereģistēt firmu būvkomersan u reģistrā, dokumentu sakārtošanā , segto
Рига, центр
Инженер
LV, RU
Sertificēts būvinzenier is palīdzes piereģistēt firmu būvkomersan u reģistrā. Сертифициро ванный инженер-стр оитель поможе
Рига, Плявниеки
Инженер
LV, RU
Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzi ba un projektēšan a. Ūdensapgāde s un ka
Рига, центр
Магистр
LV, RU, DE
Ищу работу или возможность подзаработа ть. Работал инженером производств енно-техни ческого отдела; прорабом на монтажном
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU
Руководитель проектов/пр ораб с сертификато м на инженерные сети Ukt, Sat. Ведение обьектов, документаци я, субподрядчи ки
Рига, Зиепниеккалнс
Высшее
LV, RU
Опытный руководител ь проекта поможет организоват ь строительст во.
Рижский р-он, Инчукалнский округ
Инженер
LV, RU, EN