Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldēm, vadoties pēc jaunā Būvniecība
Рига, Югла
Высшее
LV, RU
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u (Sertifikāt i - ēku būvdarbu vadīšana; Ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu, ies
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Предлагаю использоват ь сертификат "Ēku būvdarbu vadīšanā" для регистрации предприятия в регистре стройкомерс анта.
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Labdien. Meklēju savam darbam papilddarbu vai arī patstāvīgu darbu jaunā firmā. Šobrīd strādāju par vadītāju skolas
Рижский р-он, Адажский округ
Среднее
LV, RU
Būvkomersant u reģistrācij a. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana. Tāmēšana. Būvdarbu vadīšana un organi
Другой
Инженер
LV, RU
Высшее образование -специальн ость инженер строитель. Большой(бол ее 30 лет) опыт в организации и руководстве гражданским
Рига, центр
Высшее
-
Прораб с сертификато м " ēku būvdarbu vadīšana" и большим опытом, возможно оформление в бувкоммерса нте и в буввалде для п
Рига, центр
Высшее
LV, RU
Sertificēts būvinženier is (ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba) darbu apvienošana s kārtībā piedāvā savus pakalpojumu s
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, EN
Piedavāju izmantot savu sertifikatu (eku būvdarbu vadīšana) buvkomersan ta apliecības iegūšanai. Varu veikt nelielu objek
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Sertifikāti Ūkt un meliorācija . Darbu vadīšana un uzraudzība.
Рижский р-он, Саласпилс
Высшее
LV, RU
Сертифициров анный прораб(техн адзор) ищет постоянную работу. Имеется большой опыт организации и руководства строительст во
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Sertificets būvdarbu vadītājs(bū vuzraugs) mekle pastāvīgu darbu. Ir liela pieredze būvniecības projektu vadīšana(ar ī k
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs meklē darbu ūdensapgāde s un kanalizācij as sistēmu montāžā. Piedāvāju izmantot savu serti
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU
Diplomēts būvinženier is (bez būvprakses sertifikāti em) meklē iespējas strādāt ārpus esošā pilnas slodzes darba (vēlams p
Рига, Иманта
Бакалавр
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs ar lielo pieredzi būvniecība. Сертифициро ванный прораб с большим опытом работы в строитель
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
-
Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzi ba un projektēšan a. Ūdensapgāde s un ka
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Сертификат, составление смет( для банков, страховых компаний, строительст ва, страховых компаний), консультаци я по матери
Рига, Кенгарагс
Неоконч. высшее
LV, RU
Сертифициров анный прораб предлагает свои услуги. Сертификат "Ēku būvdarbu vadīšanā", опыт в общестроите льных работах, св
Другой
Высшее
LV, RU
Ir pieredze lielaku un mazaku objektu darba organizacij a. aprekinu veiksana. dokumentu noformesana . u. c. ir savs auto.
Салдус и р-он, Салдус
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, tāmju sastādītājs palīdzēs Jums realizēt iecerēto projektu. Dokumentāci jas sas
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēta būvuzrauga pakalpojumi
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Jurijs, inzenieris - celtnieks, buvdarbu vaditajs vaj meistars, Rtu, liela darbu pieredze no 1986g.
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Высшее
LV, RU
Labdien. Man ir ļoti liela pieredze teritorijas labiekārtoš anas darbu vadīšanā, organizēšan ā. Pats zīmēju skices, plānoj
Рига, Другой
Средне-проф.
LV, RU
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs palīdzes piereģistēt firmu būvkomersan u reģistrā, dokumentu sakārtošanā , segto
Рига, центр
Инженер
LV, RU