Esiet noguruši no cilvēku stulbuma un šauras domāšanas? Tad, lūdzu, zvaniet man. Esmu jauns profesionāl is, inteliģents
Рига, Плявниеки
Бакалавр
LV, RU, EN
Vīrietis ar augstāko izglītību(L atvijas Universitāt e, Vadības un ekonomiskās informātika s fakultāte, biznesa vadībā). Ar
Рига, Торнякалнс
Высшее
LV, RU, EN, DE
Деревообрабо тка. ( Инженер-Тех нолог). Ищу работу. Производств о или торговля. Вся моя карьера начиная с образования
Рига, Ильгюциемс
Высшее
LV, RU
Uz pieprasījum u nosūtīšu CV. Direktors, komercdirek tors, projektu vadītājs. Uzņemuma vadība. Tirdzniecīb as tīkla veid
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, LT
Директор/мен еджер. Опыт работы в торговле, дизайне, строительст ве. Коммуникабе льна, умею планировать работу. Доп. вопр
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU
Vīrietis meklē darbu metālapstrā des vai mašīnbūves uzņēmumā. Izglītība, tehniķis-te hnologs metālu apstrādē ar griešanu(0
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
LV, RU, DE
Inženieris - mehānikas konstruktor s ar augstāko un daudzām papildizglī tībām ar izcilu vairāk kā 40 gadu pieredzi konstru
Рига, Зиепниеккалнс
Высшее
LV, RU, EN, DE
Ищу достойно оплачиваему ю работу связанную с ремонтом и содержанием зданий или сооружений, транспортом или организацие й
Юрмала, Каугури
Высшее
LV, RU, DE
Опытный руководител ь в сфере строительст ва.
Рижский р-он, Инчукалнский округ
Высшее
LV, RU, EN
Meklēju vadītājas amatu darbam pārtikas veikalā. Ir pieredze kafejnīcas/ veikala vadīšanā. Tikai Rīgā. Lūgums sākumā raks
Рига, Вецаки
Неоконч. высшее
LV, RU, EN, DE
Pieredze mazumtirdzn iecibas, izklaides sferas vaditaja amatos
Салдус и р-он, Салдус
Средне-проф.
LV, RU, EN
Ražošanas vadītājs ar: Vairāk kā 10 gadu pieredzi ražotnes vadībā ar ražošanu saistītā nozarē (būvmateriā lu/ metālapstr
Рига, Другой
Высшее
LV, RU, EN, EST
Projektu vai pārdošanas vadība, uzņēmuma vai struktūrvie nības vadība Piemīt īpašības: -Profesionā lās zināšanas (CISA,
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Ищу работу в сфере производств а корпусной мебели на заказ ( кухни, шкафы-купе и Tд ). имею большой опыт по производств
Рига, Иманта
Средне-проф.
LV, RU
CV un citi dati pēc pieprasījum a. Amati un pieredze gados: direktors (17), komercdirek tors (22), attīstības vadītājs (7)
Рига, Биерини
Высшее
LV, RU, EN
Ответственны й, коммуникабе льный специалист, с многолетним опытом работы руководител ем ; розничная и оптовая торговля авт
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Большой опыт работы в сфере красоты, культуры, и торговли. Управляющая салоном красоты. Заключение договоров с клиентами
Рига, Иманта
Неоконч. высшее
LV, RU
Darba pieredze vairumtirdz niecībā un mazumtirdzn iecībā no 1994. gadā. Augstāka izglītība. Pārvaldu datoru, orgtehniku,
Рига, Кенгарагс
Высшее
-
Censonis, piecdesmit trīs gadus jauns. Meklēju darbu direktora, projektu vadītāja, menedžera, tirdzniecīb as vadītāja,
Рижский р-он, Кекавская вол.
Магистр
LV, RU, EN, DE
Предполагаем ая работа: Рук. производств а, инженерн. должности. Опыт работы: Рук. филиала фирмы, нач. цеха металлообра б
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Высшее
LV, RU, DE
Meklēju aģenta, tirdzniecīb as pārstāvja, menedžera vai struktūrvie nības vadītāja darbu, vēlams Horeca nozarē, bet izskat
Рига, Югла
Средне-проф.
LV, RU, EN
Vīrietis ar augstāko izglītību(L atvijas Universitāt e, Vadības un ekonomiskās informātika s fakultāte, biznesa vadībā). Ar
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN, DE
Man ir pieredze tirdzniecīb ā(personīg ais mēneša rekords pārdošanā: 150 000 Eiro), autotranspo rta biznesā, šovbiznesā un
Рига, Зиепниеккалнс
Магистр
LV, RU, EN, DE
Meklēju darbu projektu vadītāja, direktora, menedžera, tirdzniecīb as vadītāja, pārdošanas vadītāja, klientu vadītāja, st
Рижский р-он, Кекавская вол.
Магистр
LV, RU, EN, DE
Помогу увеличить прибыль компании за счет привлечения новых клиентов, за счет оптимизации / построения отдела продаж и ра
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN
Meklēju darbu ražošanas nozarē. Liela pieredze asfaltbeton a ražotnes palaišanā un organizēšan ā, sertificēša nā. Esmu strā
Рига, Вецмилгравис
Высшее
LV, RU, EN, DE