Коплементарн ый и Альтернатив ный Терапевт. Нелекарстве нные и нехирургиче ские методы лечения, в число которых входят раз
Рига, Агенскалнс
Магистр
RU, EN
Meklēju ārsta palīga darbu. Ir sertifikāts , ar kuru varu strādāt pēc ārsta uzraudzības . Ir darba pieredze firmā, kura no
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU
Ievadu datora sistēmā ambulatoro pacientu talonus.
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Высшее
LV, RU, DE
Meklēju darbu svētdienās uz pusslodzi (vai darbdienās uz dažām stundām). Ārste-derma toloģe. Ir savs dermatoskop s. Raksti
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Vecāko kursu medicīnas studente ievadīs dažāda veida medicīnisko dokumentāci ju elektronisk ajā sistēmā. Lūgums sazinā
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, EN