Помогу составить сметы для проведения ремонтно-ст роительных работ любой сложности и любых объемов, квартир, домов, дач,
Юрмала, Каугури
Высшее
LV, RU, DE
Sertificēts tāmētājs veic visu veidu tāmes sastādīšanu : ēku būvniecībai un remontiem, inženiertīk lu montāžas darbiem, ba
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Инженер
LV, RU, EN
Ищу работу инженера-см етчика в связи с переездом в Латвию. Есть опыт работы: - проверка сметной документаци и на стро
Рига, центр
Высшее
RU
Sertificēti profesionāl i pilna cikla vai atsevišķu būvniecības ciklu tāmēšanas pakalpojumi : 1. būvniecības tāmju sast
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU, EN
Veicu tāmju sastādīšanu visu veidu ēku būvniecībai un remontiem, inženiertīk lu montāžas darbiem. Bankām, apdrošināša nas
Рига, Дарзциемс
Высшее
LV, RU, EN
Profesionāls tāmnieks piedāvā visa veida tāmēšanas darbus vispārceltn ieciski darbi (tai skaitā restaurācij as darbi, hidr
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs (Lbs izdots sertifikāts būvdarbu vadīšanā) sastāda tāmes: pēc skiču projekta un tehnisk
Другой
Магистр
LV
Составление смет любой сложности, могу посоветоват ь материал, есть строители проверинные временем, архитектор и конструк
Рига, Дарзини
Высшее
LV, RU
Būvprojektu optimizācij a Profesionāl a komanda piedāvā būvprojektu būvniecības , ekspluatāci jas izmaksu samazināšan u. V
Рижский р-он, Ропажский округ
Инженер
LV, RU, EN
Tāmēšana. Celtniecība s dokumentāci ja. Konsultācij u sniegšana ar būvniecību saistītos jautājumos. Tāmēšana: 1. Kontr
Резекне и р-он, Резекне
Магистр
LV, RU, EN
Сертифициров анный сметчик предлагаeт Вам услуги по разработке смет на все виды строительны х, ремонтных, монтажных, проек
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Tāmētājs ar 15 gadu pieredzi sastāda tāmes ēku, būvju un inženierkom unikāciju buvniecībai , rekonstrukc ijai, renovācijai ,
Рижский р-он, Baldones l. t.
Неоконч. высшее
LV, RU
Сертифициров анные строительны е сметы. В том числе и на инженерные сети все. Техническая строительна я экспертиза объектов
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Sastādīju tāmes, ārējie tīkli ūdensvads un kanalizācij as, formi 2, 3. Ar cieņu Irina
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Sertificēts tāmētājs ar lielu pieredzI, tāmes ēku celtniecība i Tāmes sagatavošan a bankām, privātperso nām, juridiskām pe
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU, DE
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām, bankam, formas divi
Рига, Пурвциемс
Неоконч. высшее
LV, RU