Sastādīju tāmes, ārējie tīkli ūdensvads un kanalizācij as, formi 2, 3. Ar cieņu Irina
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Sertificēts tāmētājs ar lielu pieredzI, tāmes ēku celtniecība i Tāmes sagatavošan a bankām, privātperso nām, juridiskām pe
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU, DE
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām, bankam, formas divi
Рига, Пурвциемс
Неоконч. высшее
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Рига, р-он ул. Маскавас
Высшее
LV, RU
Составление смет( BK, Ar), для банков, страховых компаний, строительст ва, ремонтов, проверка готовых смет, формы2, могу
Рига, Берги
Бакалавр
LV, RU
Сертифициров анный сметчик предлагаeт Вам услуги по разработке смет на все виды строительны х, ремонтных, монтажных, проек
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēts tāmētājs ar lielu pieredzi. Veicu tāmju sastādīšanu visu veidu ēku būvniecībai un remontiem, inženiertīk lu m
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēti profesionāl i pilna cikla vai atsevišķu būvniecības ciklu tāmēšanas pakalpojumi : 1. būvniecības tāmju sast
Рига, Агенскалнс
Высшее
LV, RU, EN
Profesionāls tāmnieks piedāvā visa veida tāmēšanas darbus vispārceltn ieciski darbi (tai skaitā restaurācij as darbi, hidr
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēts Tāmētājs sastāda tāmes vispārceltn iecības darbiem, inženiertīk lu montāžas darbiem: konkursiem, privātperso nā
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Sertificēts būvdarbu vadītājs (Lbs izdots sertifikāts būvdarbu vadīšanā) sastāda tāmes: pēc skiču projekta un tehnisk
Другой
Магистр
LV
Составление смет любой сложности, могу посоветоват ь материал, есть строители проверинные временем, архитектор и конструк
Рига, Дарзини
Высшее
LV, RU
Сертификат. Составление смет( BK, Ar), для банков, страховых компаний, строительст ва, ремонтов, проверка готовых смет, ф
Рига, Дарзини
Бакалавр
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Рига, р-он ул. Маскавас
Высшее
LV, RU
Tāmētājs ar 15 gadu pieredzi sastāda tāmes ēku, būvju un inženierkom unikāciju buvniecībai , rekonstrukc ijai, renovācijai ,
Рижский р-он, Baldones l. t.
Неоконч. высшее
LV, RU
Сертифициров анные строительны е сметы.
Рига, центр
Инженер
LV, FR, RU, EN
Ищу работу сметчика по внутренним инженерным системам: Avk, ŪK, SM. Имею большой опыт работы по составлению смет, работы
Рига, р-н ул.Краста
Средне-проф.
LV, RU