Meklēju pilnas slodzes darbu. Šogad ieguvu profesionāl ās kvalifikāci jas diplomu lauku īpašumā apsaimnieko tāja specialitā
Рига, Пурвциемс
Средне-проф.
LV, EN
Skrotetajs ar pieredzi meklē darbu
Рижский р-он, Балдоне
Среднее
LV, RU
Sertificēts speciālists darba aizsardzībā un ugunsdrošīb ā piedāvā savus pakalpojumu s. Darba aizsardzība s un ugunsdrošīb a
Рижский р-он, Адажский округ
Магистр
LV, RU
Palīdzēšu sakārtot ugunsdrošīb as un darba aizsardzība s dokumentāci ju. Uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem , piedāvāšu ātru
Рига, Агенскалнс
Магистр
LV, RU
Фото и видео - съёмка на свадьбах, похоронах, других мероприятия х. На профессиона льном уровне. Вплоть до создания доку
Рига, Пардаугава
Магистр
RU
Diplomēts speciālists darba drošība un aizsardzībā piedāvā savus pakalpojumu s. Izstrādāšu Jūsu uzņēmumā darba aizsardz
Рига, Пурвциемс
Инженер
LV, RU, EN
Darba aizsardzība s vecākais speciālists piedāvā savus pakalpojumu s darba aizsardzība s jomā maziem un vidējiem uzņēmumiem
Рига, Другой
Высшее
LV, RU
Darba aizsardzība s kompetents speciālists (maģistrs) ar jurista (bakalaurs) kvalifikāci ju piedāvā savus pakalpojumu s. Da
Рига, Другой
Магистр
LV, RU
Darba aizsardzība s vecākais speciālists ar jurista kvalifikāci ju piedāvā savus pakalpojumu s. Darba aizsardzība s sistēmas
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Магистр
LV, RU, EN
Большой опыт в сфере безопасност и, имеется диплом - Специалист по безопасност и. Отбор/контр оль/обучен ие персонала по
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Специалист в области охраны труда, таможенного права и логистики предлагает свои услуги.
Рига, Плявниеки
Высшее
-
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Рига, центр
Инженер
LV, RU, EN
Meklēju darbu kā slimo kopēja. Ir ilgstoša pieredze slimo kopšanā, ilgstoši strādāju rūpējoties par veciem cilvēkiem (t.
Рига, центр
Бакалавр
LV, FR, RU, EN
Специалист по охране труда поможет оформить всю документаци ю, провести инструктажи .
Рига, Иманта
Высшее
LV, RU
Darba aizsardzība s kompetents speciālists (maģistrs) piedāvā darba aizsardzība s pakalpojumu s darba aizsardzība s sistēmas
Рига, Ильгюциемс
Магистр
LV, RU, EN