Я действитель но пишу профессиона льно, не так как это делают другие. Кроме то, я предлагаю комплекс услуг "под ключ": от
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Piedāvāju soc. tīklu un mājaslapu administrēš anas, satura veidošanas, tulkošanas pakalpojumu s freelance (attālinātā ) rež
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Meklēju papildus darbu (intervēšan a, interviju šifrēšana, rakstīšana u. c. ar žurnālistik u un sabiedriska jām attiecībām
Рига, Кенгарагс
Магистр
LV, RU
Ищу работу в сфере публицистик и. Интересующи е темы: наука, искусство, психология, философия.
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN