Profesionāla literārā korektore/r edaktore piedāvā latviešu valodas tekstveides pakalpojumu s un veic latviešu valodas tek
Елгава и р-он, Елгава
Бакалавр
-
Meklēju interesantu un radošu darbu saistībā ar filoloģiju.
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN
Darbs ar tekstu latviešu valodā. Korektūra, teksta literārā rediģēšana. Pareizrakst ības un stila kļūdu labošana.
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN, DE