Напишу рекламные, художествен ные, научные тексты в сфере гуманитарны х наук, философские эссе.
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU, EN
Rediģēju galvenokārt zinātniskus rakstus dažādās jomās. Tulkoju no krievu valodas uz latviešu un otrādi. Sagatavoju
Рига, центр
Магистр
LV, RU, DE
Meklēju interesantu un radošu darbu saistībā ar filoloģiju.
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN
Profesionāla literārā korektore/r edaktore piedāvā latviešu valodas tekstveides pakalpojumu s un veic latviešu valodas tek
Елгава и р-он, Елгава
Бакалавр
-