Profesionāla literārā redaktore/k orektore veic dažādu latviešu valodas tekstu koriģēšanu un rediģēšanu atbilstoši gramat
Рига, центр
Магистр
-
Darbs ar tekstu latviešu valodā. Korektūra, teksta literārā rediģēšana. Pareizrakst ības un stila kļūdu labošana.
Рига, центр
Магистр
LV, RU, LT, EN, DE
Laboju visa veida tekstus latviešu valodā. Par samaksu vienosimies .
Рига, Плявниеки
Магистр
LV, RU, EN
Veicu tekstu uzlabošanu atbilstoši latviešu valodas gramatikas normām - ortogrāfija s, interpunkci jas un stila kļūdas -,
Рига, р-н ул.Краста
Высшее
LV, RU, EN, DE
Profesionāla literārā korektore/r edaktore piedāvā latviešu valodas tekstveides pakalpojumu s un veic latviešu valodas tek
Елгава и р-он, Елгава
Бакалавр
-
Ищу работу по профилю дистанционн о, на неполный рабочий день или на выходные. Владею исключитель ной грамотность ю, отличн
Резекне и р-он, Резекне
Высшее
LV, RU
Meklēju korektora/k opiraitera /tekstu autora/foto grāfa darbu, kuru varētu veikt no mājām. Esmu pabeigusi LU Sociālo Zinā
Рига, центр
Высшее
LV, EN
Labdien. Meklēju korektores darbu - laikrakstu, žurnālu vai grāmatu izdevniecīb ā.
Юрмала, Майори
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Laboju dažāda veida tekstus latviešu valodā - ortogrāfiju , interpunkci ju, stilu. Piedāvāju arī literārās konsultācij as
Валмиера и р-он, Валмиера
Магистр
LV, EN
Pieredzējusi korektore/l iterārā redaktore veic korektūras/ rediģē dažādu veidu tekstus. Par samaksu vienosimies (tā atkar
Рижский р-он, Кекавская вол.
Магистр
LV, RU, EN
Korektore/li terārā redaktore ar 20 gadu darba pieredzi masu medijos un izdevniecīb ās piedāvā dažādu tekstu koriģēšanas /r
Рижский р-он, Salaspils l. t.
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Ļoti vēlos atrast papildus iespēju piepelnītie s caur internetu ar dažādu darbu korektūru. Ļoti patīk darbs ar tekstiem-t
Тукумс и р-он, Тукумс
Неоконч. высшее
LV, RU
Ищу работу корректором . Имею опыт сотрудничес тва с иностранным изданием через интернет.
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Магистр
LV, RU, EN