Labdien. Izglītības psihologs meklē darbu atbilstošā profilā.
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, EN
Konsultācija s Primaristik ā(metode kā mazināt tonusu-sasp rindzināju mu). Ļoti labi rezultāti ar zīdaiņiem, maziem bērniem
Тукумс и р-он, Тукумс
Магистр
LV, RU, EN
Многие родители считают, что к психологу нужно обращаться только в экстренных случаях - при серьезных психических отклон
Рига, Золитуде
Магистр
-
Piedāvāju izmēģināt vai turpināt psihoterapi ju. Tikšanās tēmas var būt dažādas: attiecības ar sevi un citiem, attiecības
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Психологичес кая помощь в решении жизненных проблем, при принятии важных решений. Индивидуаль ные и семейные консультаци и.
Рига, центр
Магистр
RU
Опытный психолог предлагает консультаци и Если вы хотите разобраться в ваших отношениях и наладить их; Если вы одинок
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Индивидуальн ая работа. Ко мне обращаются люди с разными запросами, например: подавленнос ть, хронический стресс и уст
Рига, Иманта
Высшее
RU
Детский психолог. Провожу психологиче ские консультаци и по поведению детей младшего, дошкольного и младшего школьного воз
Рига, центр
Магистр
LV, RU