Profesionāls redaktors rediģē dažādus tekstus (arī kursadarbus utt, ): - korektūra (interpunkc ijas, ortogrāfisk ās un
Рига, Иманта
Магистр
LV, RU, EN, DE
Я действитель но пишу профессиона льно, не так как это делают другие. Кроме то, я предлагаю комплекс услуг "под ключ": от
Рига, центр
Высшее
LV, FR, RU, EN
Profesionāla literārā korektore/r edaktore piedāvā latviešu valodas tekstveides pakalpojumu s un veic latviešu valodas tek
Елгава и р-он, Елгава
Бакалавр
-