Sekretāre meklē darbu. Pieredze sekretāres/ lietvedes, biroja administrat ores, personāla speciālista , vadītājas amatā.
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Steidzami meklēju darbu Rīgā. Esmu jauna un neatlaidīga . Nenokaru degunu pie grūtībām. Uz darbu attiecos nopietni. Esm
Рига, Плявниеки
Средне-проф.
LV, RU, EN
Любую работу связанную с организацие й офисных дел, помощь в повседневны х делопроизво дственных делах, работа с корресп. и
Рига, Пурвциемс
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Domāt, analizēt, radīt, rakstīt, klausīt, uzklausīt, runāt, šarmēt - to es māku. Ja Jums ir nepieciešam s šāds cilvēk
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Удалённо, но рассмотрю все предложения и на полный рабочий день (администра тивная работа, заполнение сайтов, переводы и
Рига, Зиепниеккалнс
Бакалавр
LV, RU, EN
Meklēju darbu -izaugsmes iespējas, stabilitāte , atalgojums. Pretī dodu savas prasmes komunikācij ā ar klientiem, atsauc
Рига, Плявниеки
Бакалавр
LV, RU, EN
Креативная, деловая, позитивно мыслящая женщина с разносторон ними знаниями, навыками и опытом, бакалавр в области социал
Рига, Зиепниеккалнс
Высшее
LV, RU, EN
Radoša, mērķtiecīga , pozitīvi domājoša un aizrautīga sieviete ar daudzpusīgā m zināšanām, iemaņām un pieredzi, sociālo zi
Рига, Зиепниеккалнс
Бакалавр
LV, RU, EN
Делопроизвод ство, помощь руководител ю и бухгалтеру, статистика, экспорт-имп орт, логистика. Переводы различных текстов, д
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU, EN
Labdien. Interesē lietvedes/b iroja administrat ores/sekre tāres/asist entes vai līdzīgs darbs stabilā uzņēmumā. Ir liela
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU
Имею стаж работы 26 лет в свере электрогаза сварке. Имею большой опыт работы с монтажом, сварка котельне, тепло узлов, т
Даугавпилс и р-он, Даугавпилс
Средне-проф.
RU, DE
Esmu darba meklejumos. Manai izglitibai atbilstoss butu darbs sekretares amata, tacu labprat stradatu ari ka administrat
Рига, Иманта
Средне-проф.
LV, RU, EN
Meklēju darbu (vēlams Rīgas centrā vai tā tuvumā) - sekretāres, lietvedes, biroja administrat ores amatā. Vēlamais darba
Рига, центр
Средне-проф.
LV, RU, EN