Privātstunda s matemātikā (līdz 10.kl) Piedāvāju privātstund as matemātikā. Mācību tēma līdz 10.klasei ieskaitot. Vēlam
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Начальное
LV, RU, EN
Учитель норвежского , с опытом работы в России и Норвегии в частных вузах. Пожалуйста, пишите на почту.
Рига, Плявниеки
Высшее
LV, RU, EN
Vēlos pasniegt dejošanu. Esmu ieguvusi profesionāl o bakalaura grādu dejas pedagoģijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības v
Рига, центр
Бакалавр
LV, EN
Palīdzēšu vidusskolēn iem un pamatskolēn iem ar mājasdarbie m, kontroldarb ie un ieskaitēm. Varu palīdzēt visos mācību priek
Рига, центр
Студент
-
Ar prieku palīdzēšu uzlabot zināšanas latviešu valodā un literatūrā arī vasaras mēnešos. Ir darba pieredze ar pirmssko
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Dārgie vecāki. Tuvojas jaunais mācību gads. Un es ar prieku vēlos pateikt, ka labprāt palīdzēšu Jūsu atvasei apgūt lasīš
Рига, Пурвциемс
Магистр
LV, RU
Piedāvāju privātstund as algebrā, ģeometrijā un matemātiskā s analīzes pamatos. Vidējā izglītība iegūta Rīgas Valsts 1.
Рига, Дарзини
Среднее
LV, RU, EN
Angļu val. privātstund as skolēniem. Atbilstoša izglītība, profesionāl ā darba pieredze.
Рига, Пардаугава
Магистр
LV, EN
Varu palīdzēt fizikas un matemātikas apguvē 4. -12. klasei. Ir 6 gadu pieredze gan pamatskolā, gan vidusskolā, esmu pabe
Рига, центр
Бакалавр
LV
Преподавател ь русского языка (работа в школе, курсы русского языка, частные уроки, подготовка к школе, обучение взрослых
Рига, Плявниеки
Магистр
RU
Филолог английского и итальянског о языков (магистрату ра - методика преподавани я) с опытом работы более 10 лет (школа, ку
Рига, центр
Магистр
LV, RU, EN
Angļu valoda, arī vasarā. Iemācīšu pareizi lietot laikus angļu valodā.
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Piedāvāju palīdzību izpildot kontroldarb us/mājas darbus kā arī citus darbus, kurus nepieciešam s izpildīt tālmācībā, vaka
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV
Piedāvāju latviešu valodas privātstund as pieaugušaji em un bērniem. Nodarbības var notikt pie manis vai pie Jums. Es at
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU, EN, DE
Английский язык детям дошкольного и школьного возраста. Обучение происходит в игровой форме с использован ием дополнитель
Юрмала, Пумпури
Магистр
LV, RU, EN
Pasniedzu privātstund as bioloģijā. Vienas privātstund as ilgums 1, 5 h. Vienā privātstund ā ietilpst skolēnu zināšanu at
Рига, центр
Магистр
LV, RU
Опытный педагог поможет устранить пробелы в учебной программе учащимся начальной школы 1-4 классов (русский язык, чтение
Рига, Плявниеки
Высшее
RU
Esmu skolotāja ar ilgstošu pieredzi, varu palīdzēt sākumskolas vecuma bērniem apgūt latviešu valodu un matemātiku.
Валмиера и р-он, Валмиера
Высшее
LV, RU
Esmu sākumskolas skolotāja. Varu vasarā palīdzēt jūsu bērnam sagatavotie s skolai vai atkārtot esošās zināšanas. Maksa
Рига, Саркандаугава
Высшее
LV
Математика в дни летних каникул. Опытный профессиона льный репетитор. Индивидуаль ный подход к каждому ученику. Приезжаю н
Рига, Саркандаугава
Высшее
LV, RU, EN
Cienījamie vecāki. Piedāvāju Jūsu bērnam vasaras mēnešos gan uzlabot jau esošās, gan apgūt papildus zināšanas. Esmu
Рига, центр
Бакалавр
LV, EN
Latvijas un pasaules vēstures (mag. ), sertificēts politikas un tiesību un sociālo zinību (B2 ētika/vesel ības māc. /ekon
Рига, VEF
Магистр
LV, RU, DE
Meklēju sieviešu apģērba konstruēšan as un modelēšanas skolotājas darbu. Ir darba pieredze.
Рига, Кенгарагс
Высшее
LV, RU
Химия, физика, математика - для учеников (8-12 классов) и студентов консультаци и и индивидуаль ные занятия возможность
Рига, Югла
Высшее
LV, RU, EN
Labdien, piedāvāju zīmēšanas un gleznošanas privātstund as bērniem un pieaugušaji em. Atrodos Centrā. Mācu arī Adobe i
Рига, центр
Высшее
LV, EN
Pasniedzu privātstund as vācu valodā visos līmeņos. Vēlams jauniešiem un pieaugušaji em ar nopietnu mērķi. Var pie manis I
Огре и р-он, Икшкиле
Магистр
LV, RU, EN, DE
Meklēju pirmsskolas skolotājas darbiņu. Mani sauc Elīna. Dzīvoju Ādažos. Ir savs auto. Izskatīšu piedāvājumu s arī no t
Рижский р-он, Адажский округ
Неоконч. высшее
LV, RU
Piedāvāju gleznošanas kursus bērniem un ari pieaugušaji em, varu nodrošināt arī bērnu aizvešanu mājās, gleznošana ar akva
Рига, Югла
Бакалавр
LV, RU, EN
Uz rezultātu orientēta un pacietīga skolotāja piedāvā angļu valodas privātstund as visu vecumu skolēniem arī vasarā (Rīgā
Рига, центр
Бакалавр
LV, RU, EN, DE
Labdien, Meklēju darbu kā vizuālās mākslas skolotāja. Esmu pabeigusi, Baldones mākslas skolu, Ovt - interjerist us, L
Рижский р-он, Балдоне
Бакалавр
LV, RU, EN
Pedagoga privātpraks e. Sākumskolas pedagogs/ar ī 5. klase/, stāžs 30 gadi, logopēds, veicu mācības darbības korekciju, ir
Юрмала, Каугури
Магистр
LV, RU, EN, DE
Piedāvāju sākumskolas , pamatskolas līmeņa skolēniem sagatavotie s eksāmeniem, kā arī palīdzēt nostiprināt pamatzināša nas
Рига, Тейка
Инженер
LV, EN
Частные уроки польского языка на всех уровнях с профессиона льным учителем из Польши. Возможны занятия индивидуаль но
Рига, центр
Высшее
-
Matemātikas skolotāju studente piedāvā privātstund as vasarā. - Sagatavosim ies nākošajam mācību gadam; - Atkārtosim
Рига, Межциемс
Студент
LV
Angļu valodas privātstund as pirmsskolas vecuma bērniem, skolniekiem un pieaugušaji em ar vai bez priekšzināš anām. Palīdzē
Рига, Пурвциемс
Высшее
LV, RU, EN, DE
Sporta skolotājs ar 5.gadu pieredzi meklē darbu skolā. Kurzemes reģions.
Кулдига и р-он, Кулдига
Бакалавр
LV, RU
Piedāvāju latviešu valodas privātstund as pieaugušaji em un bērniem. Nodarbības var notikt pie manis vai pie Jums. Es at
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU, EN, DE
Pasniedzu angļu valodā privātstund as bērniem un pieaugušaji em iesācēja un vidējā līmenī. Maksa par 60 min= 10eiro. Gaidī
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN
Piedāvāju vācu valodas privātstund as pieaugušaji em un bērniem. Palīdzēšu atkārtot aizmirsto, sagatavotie s braucieniem ,
Рига, Пардаугава
Высшее
LV, RU, EN, DE
Английский язык для учеников основной и средней школы. С моей помощью ты подготовишь ся к контрольным , зачетам, экзаменам
Рига, Иманта
Бакалавр
LV, RU, EN