Pasniedzam privātstund as klavierspēl ē no sagatavošan as klases līdz 6. klasei, solfedžo un mūzikas teorijas pamatus, indi
Рига, центр
Неоконч. высшее
LV
Очень хочется найти работу связанную с любимым делом-петь. Я занимаюсь вокалом с 5 лет, я лауреат нескольких конкурсов,
Рига, центр
Школьник
LV, RU