Polyglot tulkošanas birojs piedāvā dažāda veida tulkojumus vairāk nekā 50 valodās. Tulkojumi tiek veikti precīzi noteikt
Рига
-
Бюро переводов. Профессиона льные переводы с/на литовский язык. С/без заверения нотариуса. Заверение переводчика . Разумны
Рига
-
Lietuviešu valodas tulkojumi. Lietuviešu - dzimtā, maģistra grāds lietuviešu filoloģijā (Viļņas universitāt e). Ātri un k
Другой
7
Piedāvāju dažāda veida tekstu rediģēšanas /korigēšan as pakalpojumu s, arī tulkotu tekstu (ar oriģinālu no angļu, krievu v
Рига
5
Steidzami tulkojumi, Izglītības dokumentu tulkošana ar notariālu apliecināju mu, Studiju darbu tulkojumi, anotāciju t
Рижский р-он
3
Tulkojumi un notariālie pakalpojumi . Переводы и нотариальны е услуги. -Medīcinas, tehnisko, juridisko tekstu un d
Рига
-
Nepārmaksā, nāc uz LK Translation . Tulkošanas birojs - LK Translation piedāvā, profesionāl us tulkošanas pakalpojumu s d
Рига
-
Veicu augstas kvalitātes tulkojumus no Lietuviešu uz Latviešu valodu. Ir vairāk kā piecu gadu pieredze dažādu tekstu:
Добеле и р-он
7
Качественно перевожу на литовский с русского, английского и латышского языков. Также перевожу с литовского на вышеупомян
Рига
7
Центр присяжных переводчико в на Бривибас 37, 2-ой этаж (автостоянк а) Быстрый и качественны й перевод. Все Европейские
Рига
-