Pavārs (2. līmeņa kvalifikāci ja). Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola uzsāk uzņemšanu izglītības programmā “Ēdināšanas pak
Rīga
79 €/mēn.
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 8649) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-
Konditorejas izstrādājum u gatavošanas pamati - intensīvais vakaru kurss / teorija un praktiskās nodarbības 160 st. akre
Rīga
-
Ēdienu gatavošanas pamati - intensīvais vakaru kurss / teorija un praktiskās nodarbības 160 st. akreditēta profesionā
Rīga
-
Pavāru apmācība. Profesionāl ā vidusskola "Riman". Dianas (10 mēn. ), vakara (6 mēn. ) un sestdienu (2 gadi) grupas. Pēc
Rīga
130
Bārmeņu kursi. Profesionāl u bārmeņu komanda aicina praktiski apgūt bāra darbu organizācij u. Jūs varēsiet iemācīt
Rīga
130 €/mēn.
SIA „Brus” приглашает освоить профессии: - "Повар" - срок обучения 6 мес. - "Официант" - срок обучения 4 мес. - "Ба
Rīga
-
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums). Mācību kurss ir obligāts visiem darbiniekie m, kuri
Rīga
10
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-
Повар (квалификац ия 2-го уровня). Рижская школа Экономики и Бизнеса начинает приём на учебную программу Услуги питания.
Rīga
79 €/mēn.