Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums). Mācību kurss ir obligāts visiem darbiniekie m, kuri
Rīga
10
Bārmeņu kursi. Profesionāl u bārmeņu komanda aicina praktiski apgūt bāra darbu organizācij u. Jūs varēsiet iemācīt
Rīga
130 €/mēn.
Профессия повара, которую предлагает освоить разработанн ая в Рижской школе экономики и бизнеса программа Услуги питания,
Rīga
79 €/mēn.
Pavāra profesija, kuru piedāvā apgūt Rīgas Ekonomikas un Biznesa skolā izstrādātā Ēdināšanas pakalpojumu programma, ir v
Rīga
79 €/mēn.
SIA „Brus” приглашает освоить профессии: - "Повар" - срок обучения 6 мес. - "Официант" - срок обучения 4 мес. - "Ба
Rīga
-
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-
Sākas uzņemšana. Intensīvais vakaru kurss / teorija un praktiskās nodarbības „Konditorej as izstrādājum u gatavošanas pam
Rīga
-
Sākas uzņemšana. Intensīvais vakaru kurss / teorija un praktiskās nodarbības „Ēdienu Gatavošanas PAMATI” 160 st. akred
Rīga
-