MeklētKārtošana:
Аккредитованный профессиональный учебный центр Skif T (akreditācijas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Rīga
-
SIA "Cook" aicina apgūt talākizglītības programmas: - Pavārs (3.prof. kvalif. līmenis; 640 māc. st. ) - apmācības termi
Rīga
-
Apmeklē īsos konditoru (Konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati 160st. ) kursus no 12.10. 4 mēneši: 12.10.2021.-30
Cits
-
"Konditora palīgs" vakara grupa 2x ned. no 12.10. , praktiskās nodarbības, prakse uzņēmumā, Laiks: 12.10.2021.-30.04.2
Cits
-
Apmeklē īsos konditoru (Konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati 160st. ) kursus no 29.09. 4 mēneši: 29.09.2021.-30
Rīga
-