Предлагаем профессиональную видео и фотосъёмку свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, детских праздников, концертов и других событий; изготовление музыкальных видеоклипов, рекламы и тематических фильмов с использованием новейшей техники в формате высокой FullHD и сверхвысокой Full4К чёткости, профессиональных систем стабилизации, позволяющих избегать „эффекта трясущейся камеры”, аэросъёмку, различные штативы, осветительные и микрофонные системы и т. д. , а также монтаж, включающий в себя последние компьютерные технологии. Создание видеоролика и показ его в день свадьбы на банкете (SDE). Опыт работы более 15 лет. Образцы, рекомендации, индивидуальный подход. Многокамерная съёмка. Свой транспорт. Работаем по всей Латвии и за её пределами.

Piedāvājam profesionālu filmēšanu kāzām, jubilejām, korporatīvajiem vakariem, bērnu ballītēm, koncertiem un citiem pasākumiem; mūzikas klipu, reklāmas un tematisko filmu izgatavošana, izmantojot jaunāko tehnoloģiju augstas FullHD un sevišķi augstas Full4К izšķirtspējas formātā, profesionālās stabilizācijas sistēmas, kas ļauj izvairīties no "kameras kratīšanas efekta", filmēšana no gaisa, dažādi statīvi, gaismas un mikrofonu sistēmas un tā tālāk, kā arī montāža, kas ietver jaunākās datoru tehnoloģijas. Video klipu izveidošana un demonstrēšana kāzu dienā banketā (SDE). Vairāk kā 15 gadu pieredze. Paraugi, ieteikumi, individuāla pieeja katram klientam. Daudzkameru video filmēšana. Strādājam visā Latvijā un ārpus tās.

Cena: 35 €/st.
Tālrunis: (+371)22-00-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 12.01.2023 23:23