SIA „Brus” приглашает освоить профессии: - "Повар" - срок обучения 6 мес. - "Официант" - срок обучения 4 мес. - "Ба
Рига
-
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (sanitārais minimums). Mācību kurss ir obligāts visiem darbiniekie m, kuri
Рига
10
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 6193) приглашает освоить основную и доп
Рига
-
Bārmeņu kursi. Profesionāl u bārmeņu komanda aicina praktiski apgūt bāra darbu organizācij u. Jūs varēsiet iemācīt
Рига
130 €/мес.
Повар (квалификац ия 2-го уровня). Рижская школа Экономики и Бизнеса начинает приём на учебную программу Услуги питания.
Рига
79 €/мес.
Pavārs (2. līmeņa kvalifikāci ja). Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola uzsāk uzņemšanu izglītības programmā “Ēdināšanas pak
Рига
79 €/мес.
Sākas uzņemšana. Intensīvais vakaru kurss / teorija un praktiskās nodarbības „Ēdienu Gatavošanas PAMATI” 160 st. akred
Рига
-
Аккредитован ный профессиона льный учебный центр Skif T (akreditāci jas lapa Nr. AI 8649) приглашает освоить основную и доп
Рига
-
Sākas uzņemšana. Intensīvais vakaru kurss / teorija un praktiskās nodarbības „Konditorej as izstrādājum u gatavošanas pam
Рига
-