Profesionāls pārtikas tehnologs – ar inženiera kvalifikāci ju pārtikas un dzērienu tehnoloģijā un darba pieredzi pārtikas
Рига, Саркандаугава
Инженер
LV, RU, EN
Pārtikas tehnologs ar pieredzi paškontrole s sitēmas ieviešanā, sabiedriskā ēdināšanā, konditorejā , banketu organizēšan ā
Рига, Межциемс
Магистр
LV, RU, EN
Inženiere pārtikas un dzērienu tehnoloģijā ar profesionāl o augstāko izglītību izstrādā ēdienkartes un tehnoloģisk ās kart
Другой
Высшее
LV, RU, EN
Mekleju darbu ir pieredze gaļas pārstrādes un desu cehos, ka ari zivju cehā sikak equalities.
Добеле и р-он, Аурская вол.
Среднее
LV, RU
Не одежда/техн ология/диз айн/констру ирование/ру ководство швейного производств а/руководс тво подразделен ием/совмещ ение
Рига, Румбула
Средне-проф.
-
Kokapstrādes tehnologs ar pieredzi galdniecība s(individu āli projekti, konkursi, mēbeles, logi, durvis, utt. ), zāģētava
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Высшее
LV, RU