Kokapstrādes tehnologs ar pieredzi galdniecība s(individu āli projekti, konkursi, mēbeles, logi, durvis, utt. ), zāģētava
Екабпилс и р-он, Екабпилс
Высшее
LV, RU
Profesionāls pārtikas tehnologs – ar inženiera kvalifikāci ju pārtikas un dzērienu tehnoloģijā un darba pieredzi pārtikas
Рига, Саркандаугава
Инженер
LV, RU, EN
Деревообрабо тка. ( Инженер-Тех нолог). Ищу работу. Производств о или торговля. Вся моя карьера начиная с образования
Рига, Ильгюциемс
Высшее
LV, RU
Palīdzēšu sakārtot Jūsu uzņēmumā nepieciešam o dokumentāci ju, paškontrole s rokasgrāmat as, tehnoloģisk ās receptūras un kar
Рига, Другой
Инженер
LV, RU, EN
Pārtikas tehnologs ar inženiera kvalifikāci ju pārtikas jomā. Darba pieredze pārtikas ražošanas un sabiedriskā s ēdināša
Рига, центр
Высшее
LV, RU, EN, DE
Inženiere pārtikas un dzērienu tehnoloģijā ar profesionāl o augstāko izglītību izstrādā ēdienkartes un tehnoloģisk ās kart
Другой
Высшее
LV, RU, EN
Specializējo s pārtikas produktu marķējumā. Piedāvāju izvedot marķējumu pārtikas produktiem, kā arī sniedzu konsultacij as
Тукумс и р-он, Тукумс
Неоконч. высшее
LV, RU, EN
Meklēju darbu ražošanas nozarē. Liela pieredze asfaltbeton a ražotnes palaišanā un organizēšan ā, sertificēša nā. Esmu strā
Рига, Вецмилгравис
Высшее
LV, RU, EN, DE